Cơ sở dữ liệu công bố KH&CN Việt Nam thuộc hệ thống Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam. CSDL tập hợp các nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tính Việt Nam, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược.

 

Cơ sở dữ liệu công bố KH&CN Việt Nam phục vụ miễn phí với gần 320.000 biểu ghi, trong đó 310.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF, được cập nhật liên tục mỗi năm hơn 11.000 biểu ghi.

=> Địa chỉ tury cập: https://sti.vista.gov.vn/pages/trang-chu.aspx