Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng nhằm góp phần tổng kết những kinh nghiệm đã tích lũy được, đồng thời gợi mở những vấn đề phục vụ cho việc xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, bền vững hướng tới nền kinh tế tri thức.

Từ điển giới thiệu các kiến thức cơ bản của những vấn đề liên quan đến khoa học – công nghệ nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển của các lĩnh vực sau: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy nông, kinh tế nông nghiệp, , cơ điện nông nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản…Từ điển gồm 10.000 mục từ được lựa chọn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp thường gặp, cần thiết, nhằm nông cao hiểu biết của nông dân, cung cấp thêm kiến thức cho cán bộ kỹ thuật và những người quan tâm đến nông nghiệp.

upload_2022-3-13_2-18-59.png 

Click vào ảnh để xem trực tuyến

Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam là sự kế thừa của Từ điển bách khoa nông nghiệp xuất bản năm 1991 của Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. Từ đố đến nay đã 20 năm, nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc và có nhiều thay đổi. Nhiều vấn đề mới như: biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, sinh vật chuyển gen, sinh vật ngoại lai xâm hại…đang là những vần đề đòi hỏi nông nghiệp phải giải quyết tốt với nhãng hiểu biết đầy đủ và cập nhật tiến bộ khoa học công nghệ mới. Để đáp ứng được yêu cầu mới của giai đoạn hiện nay, khối lượng các mục từ của Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam được mở rộng gấp ba lần so với trước đây.

Từ điển Bách khoa nông nghiệp Việt Nam được tham gia biên soạn của hơn 100 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, với sự cộng tác của một số nhà khoa học nông nghiệp thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam.