Hiện nay, giá cả thị trường là vấn đề đang được xã hội quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Để mọi người có thể nắm bắt nhanh và chính xác giá cả thị trường, Thư viện chia sẻ cùng mọi người cơ sở dữ liệu về giá do Bộ tài chính cung cấp.

 

=> Địa chỉ truy cập: https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn/quan-ly-gia/faces/index