WebGIS về chất lượng nước được phát triển nhằm quản lý và cung cấp các thông tin về giám sát, dự báo chất lượng nước trong 8 công trình thủy lợi thuộc khu vực Nam Bộ: Dầu Tiếng, Tứ giác Long Xuyên, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Cái Lớn – Cái Bé, Bảo Định, Ô Môn - Xà No, Nam Măng Thít, Vùng giữa hai sông Vàm Cỏ, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

             

Các thông tin về hiện trạng độ mặn, độ chua phèn, phù sa, ô nhiễm (kim loại nặng, hữu cơ, dinh dưỡng, vi sinh), chất lượng nước, trạng thái vận hành cống, lưu lượng xả nước thải vào các công trình thủy lợi được cung cấp trực tuyến trên WebGIS. Qua đó, người dân có thể chủ động lên kế hoạch sản xuất phù hợp, đặc biệt vào các giai đoạn hạn hán, xâm nhập mặn của mùa khô.