1. Tra cứu nhanh tài liệu cần tìm

  

Để tra cứu nhanh các tài liệu cần tìm hiện có tại Thư viện, các bạn sử dụng công cụ tra cứu mục lục trực tuyến OPAC.

 

2. Tham khảo nguồn tài liệu theo chương trình đào tạo

 

Để biết rõ ngành học bạn đang học gồm những giáo trình và tài liệu tham khảo nào, các bạn truy cập Tài liệu theo Chương trình đào tạo, hoặc vào trang web Thư viện www.lib.agu.edu.vn => Chọn mục "Tài liệu theo Chương trình đào".

 

3. Xem chỉ dẫn tài liệu theo ngành học

Chỉ dẫn tài liệu giới thiệu các nguồn tài liệu như: sách, báo - tạp chí, băng đĩa, cơ sở dữ liệu, địa chỉ website theo ngành học nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập.

 

4. Sử dụng nguồn tài liệu số của Thư viện

 

Bộ sưu tập tài liệu số Dspace cung cấp: sách điện tử; khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học,...

  • Địa chỉ truy cập: https://dspace.agu.edu.vn/
  • Hoặc vào trang web Thư viện www.lib.agu.edu.vn => Chọn mục "Tài liệu số"
  • Đăng ký tài khoản, liên hệ cô Trương Thị Bích Tuyền (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

5. Khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung trong hệ thống ĐHQG-HCM

 

Đây là nguồn tài liệu lớn, phục vụ tất cả các ngành học mà các bạn có thể khai thác như: ProQuest, ScienceDirect, Springerlink,...

  • Địa chỉ truy cập: https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu 
  • Đăng ký tài khoản, liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)