EARTHDATA là một phần của Chương trình Hệ thống Dữ liệu Khoa học Trái đất. Tất nhiên, là một người dùng thông thường, bạn sẽ không có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên của NASA. Nhưng bạn có quyền truy cập vào hàng petabyte dữ liệu được các nhà khoa học trên thế giới thu thập liên tục. 

 

Bạn muốn xem lớp tuyết phủ ở Nam Cực đã thay đổi như thế nào trong tháng qua? Không vấn đề gì. Có lẽ bạn quan tâm hơn đến các chuyển động khối núi ở Trung Á? Hay các luồng không khí New York? Bạn có thể truy xuất và xử lý dữ liệu, bạn có thể xem chúng trực tiếp trên trang web EARTHDATA.