Kho học liệu số trực tuyến là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với Đề án Tri thức Việt số hóa của Chính phủ và một số đối tác xây dựng nền tảng với mục tiêu thu thập, lựa chọn, chia sẻ, cung cấp cho học sinh, giáo viên trong toàn ngành khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ số đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, kiểm tra đánh giá.

 

Kho học liệu cung cấp đa dạng các loại học liệu số, trước hết phục vụ giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên. Một số dạng phổ biến được cung cấp là:

  • Bài giảng điện tử, bài giảng e-learning, bài giảng dạy trên truyền hình: là những bài giảng đã được số hóa hoàn chỉnh, giúp học sinh có thể tự học, giáo viên có thể tham khảo cho các hoạt động dạy học, hướng dẫn học sinh nghiên cứu, tham khảo.
  • Giáo án điện tử, bài trình chiếu điện tử (dưới dạng power point và các định dạng khác).
  • Bản số hóa các bộ sách giáo khoa phổ thông.
  • Thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng.
  • Các loại học liệu khác như: tranh, ảnh, biểu đồ, hình vẽ, clip,...

Học liệu số được số hóa hoặc đóng gói theo các định dạng số phổ biến hiện nay như: định dạng các file âm thanh, hình ảnh, PDF, PPT, SCORM,...

=> Địa chỉ tury cập: https://igiaoduc.vn/