Nội dung thông tin tuyển sinh của các trường được chuyên trang tập hợp từ các nguồn:

  • Thông tin từ các website, tài liệu của Bộ GD&ĐT và Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp;
  • Thông tin từ website của các trường;
  • Thông tin do các trường cung cấp.

=> Địa chỉ truy cập: https://tuyensinhso.vn/