Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ số lượng bảo vật quốc gia nhiều nhất trong hệ thống các bảo tàng, di tích trên toàn quốc. Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, độc đáo và quí hiếm, qua các đợt xét chọn, thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, 20 hiện vật trong tổng số hơn 200.000 tài liệu, hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

1. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng nhằm góp phần tổng kết những kinh nghiệm đã tích lũy được, đồng thời gợi mở những vấn đề phục vụ cho việc xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, bền vững hướng tới nền kinh tế tri thức.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự kiến lịch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Theo đó, về việc thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ gửi hồ sơ về các cơ sở đào tạo trước ngày 10.7.

Trong bối cảnh cách mạng 4.0 tác động mạnh mẽ tới nhiều khía cạnh của cuộc sống, trong đó có lĩnh vực giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát triển nền tảng sách điện tử Hành trang số song hành với các bộ Sách giáo khoa mới (lớp 1, lớp 2, lớp 6) và các bộ Sách giáo khoa hiện hành.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học tham khảo, lựa chọn công bố khoa học, kiểm chứng thông tin, độ uy tín cũng như xếp hạng của các tạp chí quốc tế.... Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cung cấp một số địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí Quốc tế như sau:

Cơ sở dữ liệu công bố KH&CN Việt Nam thuộc hệ thống Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam. CSDL tập hợp các nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tính Việt Nam, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM). 

Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation - VISTEC) có chức năng tổ chức nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, tiêu chí, quy trình, nghiệp vụ về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ, bao gồm: đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ; đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nhân lực khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, dự báo phát triển công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ.