Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hoạt động ở 7 lĩnh vực: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân...

Đây là website của Tạp chí Thủy sản Việt Nam. Trang web này bao gồm các mục thông tin về nghề cá, nuôi trồng, chế biến thủy – hải sản. Ngoài ra, các thông tin về hội nhập, thông tin môi trường,...

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành...

Đây là website của Trung tâm khuyến nông Quốc gia Việt Nam. Trang web này bao gồm các thông tin về nông nghiệp, khoa học công nghệ dùng trong nông nghiệp, thông tin thị trường, nông nghiệp thế...

Trang web này cung cấp cho các bạn thông tin về kỳ thi kiểm tra IELTS là như thế nào. Ngoài ra, trang  web cung cấp cho các bạn những bài tập về Listening, Vocabulary, Speaking, Reading, Writing....

Tạp chí dạy và học ngày nay gồm những thông tin về giáo dục, văn hóa, gia đình xã hội,.... Tạp chí nhằm nghiên cứu và phổ biến các phương pháp dạy và học phục vụ phát triển xã hội học tập; Trao...

Thư viện Điện tử thế giới () (WDL) cho phép truy cập miễn phí tới các tài liệu gốc ở nhiều định dạng thuộc các quốc gia và các nền văn hóa trên toàn thế giới. Địa chỉ truy cập: ...

Trang web giới thiệu về các hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người và nền giáo dục Ấn Độ. Đồng thời, cung cấp các tin tức sự kiện về các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đặc biệt, trang...

Trang web cung cấp cho các bạn những thông tin về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội quốc gia, thông tin kinh tế xã hội. Ngoài...

Trang web gồm những thông tin về nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ, đặc biệt có tạp chí khoa học công nghệ các năm từ 2007 tới 2010,… Địa chỉ truy cập:...