An Giang một trong những tỉnh hàng đầu về sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là sản xuất lúa và nuôi thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh nguồn nước sông Mê Kông là những thách thức lớn đối với nền nông nghiệp tỉnh An Giang.

Tạp chí Con số và Sự kiện là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động của Ngành; phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu và phổ biến thông tin khoa học thống kê theo quy định.

IFT.org

Website: https://www.ift.org

IFT (the Institute of Food Technologists) – Viện Công nghệ Thực phẩm là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận quốc tế, bao gồm các chuyên gia tham gia vào khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực liên quan trong các học viện, chính phủ và ngành công nghiệp. Tổ chức IFT có hơn 17.000 thành viên từ hơn 95 quốc gia tham gia.

Tổng cục Thống kê đã công bố Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển. Website này được xây dựng bởi Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Quỹ vì mục tiêu phát triển bền vững chung của Liên Hợp Quốc (Joint SDG Fund).  

1. Tra cứu nhanh tài liệu cần tìm

Để tra cứu nhanh các tài liệu cần tìm hiện có tại Thư viện, các bạn sử dụng công cụ tra cứu mục lục trực tuyến OPAC.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học tham khảo, lựa chọn công bố khoa học, kiểm chứng thông tin, độ uy tín cũng như xếp hạng của các tạp chí quốc tế.... Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cung cấp một số địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí Quốc tế như sau:

Viện Khoa học Thống kê là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê; nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác để ứng dụng vào công tác thống kê; phổ biến thông tin khoa học thống kê; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và đánh giá chất lượng thống kê.

Sinh hoạt, ăn uống, đi lại, thuê nhà, sinh hoạt… hàng loạt các chi phí phát sinh tại một đất nước mới mẻ. Học bổng là cơ hội để giảm bớt áp lực tài chính và chuyên tâm vào học tập và nghiên cứu.

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như xác định các mô hình, cách thức triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả cần nhân rộng.

Nghiên cứu là một quá trình dài hơi và nhiều công đoạn. Nếu không có nghiên cứu, thế giới có thể đi vào bế tắc. Cho dù đó là quá trình khám phá hay sáng tạo một cái gì đó mới, nghiên cứu cần vận hành liên tục để đóng góp vào sự phát triển chung. Khi viết, hầu hết các nhà nghiên cứu phải đối mặt với vấn đề sử dụng ngôn từ. Đây cũng là nơi công nghệ như Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn. Từ việc phân loại vô số trang web đến xác minh nội dung, các công cụ AI này dành cho các nhà nghiên cứu có thể tăng thêm giá trị thực cho nghiên cứu. Vì vậy, hãy nhanh chóng bắt đầu bài viết và biết thêm về 10 công cụ AI hàng đầu dành cho các nhà nghiên cứu để giúp công việc của họ trở nên dễ dàng vào năm 2021.