Đây là trang web của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang, chuyên cung cấp các bài viết về  chuyên trang về giống, giá cả nông sản, chuyên mục ba giảm ba tăng, chủ trương chính sách, ứng...

Vietnamlib là một mạng thông tin do nhóm các giảng viên và các nhà thông tin - thư viện học thành lập nhằm mục đích hỗ trợ phát triển cộng đồng thông tin thư viện (TTTV) Việt Nam và kết nối giữa...

Công nghệ sinh học (Biotechnology) là một trong những lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng,  AGBiotech Việt Nam ra đời dựa trên sự cải tiến của biotechvn, nhằm mục tiêu chia sẻ và cung cấp thông...

      Đây là trang web giới thiệu về Tạp chí văn hóa nghệ thuật & quản lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương ( Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management). Hiện tại, Tạp chí này đã được cung...

Đây là trang cung cấp những thông tin liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp như: trồng trọt; chăn nuôi; khuyến nông, lâm, ngư; cơ khí hóa nông nghiệp; những tiến bộ mới trong nông...

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trang web của...

Các trang web về học tiếng anh theo các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết và học tiếng anh qua các trò chơi,...Ngoài ra, còn có nhiều từ điển và bách khoa thư phục vụ cho việc tra từ...

Tập san/Tạp chí khoa học của Trường Đại học Mở TP.HCM là bộ sưu tập những bài tạp chí với nhiều chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề có nhiều lĩnh vực như: khoa học và công nghệ; văn hóa, giáo dục, lịch...

Đây là một thư viện video clip độc đáo cung cấp hầu hết các kiến thức cơ bản sử dụng hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký. Các tài liệu học tập được sắp xếp thành những chủ đề cơ bản như: Khoa...

Có những đường link hiện tại bạn cần nhưng không còn hoạt động, những thông tin của nó thật sự rất hữu ích, bạn có thể truy hồi lại những đường link chết bằng cách: vào website...