Viện chuyên nghiên cứu về lĩnh vực cây trồng, chủ yếu là cây lúa. Đặc biệt, Viện có cung cấp tạp chí OmonRice và những sách chuyên ngành điện tử như: bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, di...

Đại học Quốc Gia Hà Nội là trường đào tạo đa ngành. Trường có cung cấp Tạp chí Khoa học phổ biến cho bạn đọc bao gồm rất nhiều lĩnh vực: Toán – vật lý, kinh tế - luật, khoa học tự nhiên và công...

Trang web cung cấp các thông tin về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc & bản đồ, tài nguyên biển,…Ngoài ra, trang web còn cung cấp những...

Trung tâm Học liệu (LRC) – Đại học Cần Thơ là một trong 5 trung tâm học liệu lớn nhất cả nước. CSDL chuyên ngành là tập hợp các bài báo toàn văn thuộc các lĩnh vực như: công nghệ, công nghệ thông...

Cung cấp rất nhiều thông tin về ngành sinh học được chia ra thành các chủ đề: sinh học và y dược; sinh học và nông, lâm nghiệp; sinh học và thủy sản; sinh học và môi trường; đa dạng sinh học Việt...

Đây là trang web Trung tâm thông tin - Thư viện của Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM. các bạn có thể khai thác tài liệu trên bộ sưu tập số Greenstone gồm các CSDL về : luận án Tiến sỹ, luận văn...

Là Trung tâm có nguồn tin khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam được lưu trữ, bảo quản tại Thư viện Khoa học và Kỹ thuật Trung ương. Website truy cập: http://www.vista.gov.vn/ Cách truy cập:...

Bạn muốn biết về đất nước, con người, văn hóa, phong tục nước Úc. Đặc biệt, bạn đang quan tâm đến vấn đề học bổng, du học tại Úc. Đến với trang web Study in Autralia bạn sẽ được cung cấp những...

Là trang web chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, khuyến nông lâm trong lâm nghiệp xã hội. Website: www.socialforestry.org.vn =>  nghiên cứu & KNL / Tài liệu

Cần thiết cho việc nghiên cứu quốc tế. Trang web này cung cấp các nguồn tài nguyên điện tử trên khắp thế giới, được sưu tập và nhóm theo từng chủ đề. Thể hiện thông tin chi tiết về các quốc gia và...