Bạn muốn tìm văn bản về: nghị định, lệnh, pháp lệnh, thông tư, nghị quyết....Bạn có thể vào trang Thư viện Pháp luật.  Thư viện pháp luật cung cấp cho bạn công cụ tra cứu công văn và tra cứu pháp...

Bạn muốn biết về quyền sở hữu trí tuệ, những thông tin liên quan đến vấn đề sáng chế, bản quyền tác giả,… Thư viện có trưng bày góc sở hữu trí tuệ đặt tại tầng trệt. Đây là nguồn thông tin hữu...

Bạn muốn tìm địa chỉ các trang web, không cần mất nhiều thời gian mà kết quả lại cao, bạn hãy vào những danh bạ website, cổng thông tin theo chủ đề, hoặc Web ẩn. Trong đó, tác giả đã tập hợp những...

Trang web cung cấp kiến thức về nông nghiệp đa ngành, hoạt động đa dạng các lĩnh vực: - Chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới - Chọn tạo và phát triển giống vật nuôi cải tiến; xây dựng quy...

Công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy sản, thú y, cơ khí, điện, tài nguyên môi trường, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế xã hội và phát triển nông...

Chuyển tải thông tin có chọn lọc và phân tích, chính xác và kịp thời về khoa học và công nghệ; Các hoạt động nghiên cứu, kinh doanh; Các ứng dụng kỹ thuật trong phát triển xã hội. Giới thiệu tất...

Là nơi chia sẽ các tài liệu, giáo trình có nội dung phong phú, được cung cấp chủ yếu bởi các trường: Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Quốc dân,… Hiện nay VOCW đang có 1167...

Cung cấp rất nhiều bài tạp chí ở dạng trực tuyến từ năm 1984 đến năm 2009, đây là nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu về Hán Nôm và các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ. Website:...

Đây là tạp chí JDP dưới dạng điện tử của nhà xuất bản Taylor & Francis Group, cho phép bạn đọc truy cập dùng thử 30 ngày. Bên trong, có rất nhiều trang web cá nhân của công ty được chia theo các...

Thư Viện Trung tâm Đại học Quốc Gia TP.HCM có đa dạng các nguồn tài nguyên như: Cơ sở dữ liệu, thông tin theo chủ đề, bộ sưu tập chuyên đề, tài liệu đa phương tiện, bộ sưu tập số. Trong đó, bộ sưu...