Thư viện Đại học An Giang gửi đến Quý bạn đọc thông báo dùng thử CSDL bài báo, tạp chí J-Gate của tổ chức giáo dục IEG Việt Nam.

Bộ sưu tập số bao gồm: Sách/ Bài giảng/ Luận án tất cả các chủ đề.

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập Thơ Văn Lý - Trần là bộ sưu tập tất cả những gì còn lưu lại được của văn học, sử học Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15.
Để học sinh, giáo viên, phụ huynh được tiếp cận với sách giáo khoa thuận lợi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng trang "Hành trang số" và số hóa toàn bộ sách giáo khoa, một số sách bài tập và sách giáo viên.

Di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống của dân tộc. Hơn thế nữa, di tích lịch sử - văn hóa còn là một phương tiện để giới thiệu về văn hóa địa phương với du khách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Bộ sưu tập bao gồm những tài liệu số hóa được biếu tặng từ các cá nhân và tổ chức trong ngoài Trường. Tài liệu được tổng hợp và sắp xếp theo ngành học, giúp bạn đọc dễ dàng lựa chọn tài liệu phù hợp với nhu cầu.

BNEUF là thư viện số do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng và phát triển từ năm 2017, cung cấp hơn 11 triệu đơn vị tài liệu khoa học và giáo dục trực tuyến như: sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình trực tuyến, …thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa,…)

Tạp chí “Phát triển Khoa học và Công nghệ” là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của ĐHQG-HCM, được thành lập vào năm 1997 với số đầu tiên xuất bản vào tháng 01 năm 1998. Tạp chí đã trải qua hơn 20 năm phát triển và trở thành cầu nối trao đổi khoa học của các nhà khoa học, là nguồn tham khảo phong phú của giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ĐHQG-HCM nói riêng và các trường đại học, viện nghiên cứu khác nói chung.

Bộ sưu tập “New research on development issues in Vietnam” được xây dựng dựa trên dữ liệu do Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam - VDIC chia sẻ. Đây là những nghiên cứu về kinh tế, xã hội, giáo dục… của Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế. Bộ sưu tập được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập nghiên cứu của cán bộ giảng viên, sinh viên và viên chức của Trường.

Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect.