Đây là tạp chí JDP dưới dạng điện tử của nhà xuất bản Taylor & Francis Group, cho phép bạn đọc truy cập dùng thử 30 ngày. Bên trong, có rất nhiều trang web cá nhân của công ty được chia theo các...

Thư Viện Trung tâm Đại học Quốc Gia TP.HCM có đa dạng các nguồn tài nguyên như: Cơ sở dữ liệu, thông tin theo chủ đề, bộ sưu tập chuyên đề, tài liệu đa phương tiện, bộ sưu tập số. Trong đó, bộ sưu...

Bạn muốn tìm những luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, giáo trình giảng dạy,…Thư Viện Đại học An Giang sẽ đáp ứng cho các bạn những nhu cầu đó. Hiện nay, Thư Viện đang lưu trữ trên 1000 tài...

Edinburgh University Press xuất bản hơn 30 tạp chí trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đối tượng nghiên cứu bao  gồm châu Phi, Hồi giáo & Trung Đông, chính trị, tôn giáo học và...

Bạn muốn tìm kiếm những thông tin về số liệu thống kê, số liệu chuyên đề, các ấn phẩm thống kê, văn bản pháp lý,… Trang Tổng cục thống kê cung cấp các số liệu thống kê qua các năm về: Đơn vị hành...

Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc nói chung và cho ngành kinh tế nói riêng, đây là nơi tập trung rất nhiều luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, kinh...

Bộ sưu tập số Greenstone của Thư Viện ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM gồm 36 Bộ sưu tập như: Hóa học, Địa chất, Môi trường, Sinh học, Lịch sử Việt Nam, Toán, Vật lý,... Đặc biệt, có Bộ sưu tập luận án tiến...

Trang thông tin vì lợi ích cộng đồng, diễn đàn mở về các vấn đề nghiên cứu, phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng pháp luật dân sự. Là nơi chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo,...

Đến với trang web của Trường Đại học Huế bạn có thể khai thác rất nhiều bài tạp chí khoa học thuộc về các lĩnh vực: Chuyên san Nông – Sinh – Y, Khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, kinh...

Bạn cần các số liệu chính xác về những biến động Kinh tế, những tư liệu lịch sử của toàn thế giới. Bạn hãy đến với kho thông tin Liên Hiệp Quốc, Trang web này lưu trữ hơn 55 triệu tin bài, vô số...