Staff

Board Directors

Director
M.Sc. Ngô Thị Kim Duyên
0296 625 6565 – 1603
ntkduyen@agu.edu.vn

Vice-Director
M.Sc. Nguyễn Thị Hồng Loan
0296 625 6565 – 1601
nthloan@agu.edu.vn

Division of Service

0296 625 6565 – 1604

Librarian leader
Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Librarian vice leader
Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Võ Hồng Thơ
vhtho@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Cẩm Thiêu
ntcthieu@agu.edu.vn

Phan Hữu Nghị
phnghi@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Lê Xuân Nga
lxnga@agu.edu.vn

Lê Thiện Mỹ
ltmy@agu.edu.vn

Ngô Thành Tâm
nttam@agu.edu.vn

Phạm Thị Bích Vân
ptbvan@agu.edu.vn

Division of Information & Technicial Support (IT)

0296 625 6565 – 1602

IT Leader
Võ Thanh Phi
vtphi@agu.edu.vn

IT vice Leader
Nguyễn Ngọc Anh Thư
nnathu@agu.edu.vn

IT staff. Nguyễn Ngọc Anh
nnanh@agu.edu.vn

IT staff. Lê Trường Giang
ltgiang@agu.edu.vn

IT staff. Trương Thị Bích Tuyền
ttbtuyen@agu.edu.vn

Huỳnh Thị Cam
htcam@agu.edu.vn

Division of Acquisition and Cataloguing

0296 625 6565 – 1606

Librarian vice Leader
Dương Thị Thanh Vị
dttvi@agu.edu.vn

Librarian vice Leader
Đinh Thị Bích Ngọc
dtbngoc@agu.edu.vn

Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc
ldtmttruc@agu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Mai
nhmai@agu.edu.vn

Trần Thị Bạch Tuyết
ttbtuyet@agu.edu.vn

Thái Thị Hồng Nhi
tthnhi@agu.edu.vn