Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing vừa bổ sung vào kho Tài nguyên nội sinh.

Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các tạp chí chuyên ngành tháng 1+2/2023, mời quý bạn đọc đến kho Báo - Tạp chí (tầng 3) tham khảo!  

Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Luận văn thạc sĩ, Đề tài nghiên cứu khoa học vừa bổ sung vào kho Tài nguyên nội sinh.

Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

Sổ tay Hóa thực phẩm là một tài liệu tham khảo toàn diện về các khía cạnh hóa học khác nhau của thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. Ngoài kiến ​​thức truyền thống, sổ tay này bao gồm các nghiên cứu và phát kiến mới nhất về hóa học thực phẩm trong các lĩnh vực thực phẩm chức năng và dược phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ và biến đổi gen, chế biến thực phẩm không dùng nhiệt cũng như công nghệ nano.

Thư viện trân trọng giới thiệu danh mục sách bổ sung tại Điểm hẹn Hoa Kỳ (American Hangout), thân mời bạn đọc đến tầng 3 tham khảo!

An Giang là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có vị trí chiến lược quan trọng ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Từ khi thành lập tỉnh vào năm 1832 đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm, người dân An Giang với truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thuỷ chung anh dũng bảo vệ quê, cuộc sống đã chiến ở hương, bảo vệ vùng phên dậu biên cương của Tổ quốc và xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vùng đất và con người An Giang không ngừng được bồi đắp và làm phong phú thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, tỉnh An Giang ngày càng vươn lên khẳng định vị thế, vai trò quan trọng là vùng kinh tế trọng điểm và là cửa ngõ kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với ASEAN qua châu thổ sông Mêkông.

Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục thực tập cuối khóa đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.

Sách trưng bày tại kho Tài liệu nội sinh, Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Ký hiệu xếp giá
1 Quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / La Tài Linh ; ThS. Trần Thị Hồng Ngọc, Phùng Thị Thảo (giảng viên hướng dẫn). La, Tài Linh An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/L312 
2 Kinh nghiệm của người dân tộc Khmer trong canh tác khoai mì vụ lở thích ứng với khô hạn ở vùng núi xã an cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Âu Minh Tú Nhi ; TS. Bùi Thị Mai Phụng, ThS. Trần Hiếu Thuận (giảng viên hướng dẫn). Âu, Minh Tú Nhi An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/ Nh300
3 Tìm hiểu về quy trình công nghệ và công tác bảo vệ môi trường của nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Hồ Văn Tuấn Anh ; ThS. Phan Trường Khanh, Phan Văn Phú (giảng viên hướng dẫn). Hồ, Văn Tuấn Anh An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/A107 
4 Thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề mộc trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Trần Huỳnh Huy Anh ; ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Ngọc Thiện Anh (giảng viên hướng dẫn). Trần, Huỳnh Huy Anh An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/A107 
5 Đánh giá hiện trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Lê Mạnh Cường ; ThS. Võ Đan Thanh, Phạm Phú Giang (giảng viên hướng dẫn). Lê, Mạnh Cường An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/C561
6 Khảo sát hiện trạng quản lý và xử lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Nguyễn Quốc Huy ; ThS. Hồ Liên Huê, Trần Ngọc Thiện Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Quốc Huy An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/H523 
7 Định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Doãn Hữu Lễ ; TS. Phan Trường Khanh, ThS. Võ Thị Lệ Hòa (giảng viên hướng dẫn). Doãn, Hữu Lễ An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/L250 
8 Thực trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Chợ Mới tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Dương Hữu Lý ; ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Ngọc Thiện Anh (giảng viên hướng dẫn). Dương, Hữu Lý An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/L600 
9 Tìm hiểu công tác quản lý và giám sát các nguồn thải lớn tại An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Lê Thị Hồng Nhung ; ThS. Hồ Liên Huê, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Hồng Nhung An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Nh513 
10 Tìm hiểu thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở Việt Nam và đề xuất biện pháp xử lý :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Lê Thị Huỳnh Như ; ThS. Võ Đan Thanh, Lương Thị Mỹ Tiên (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Huỳnh Như An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Nh550 
11 Đánh giá chất lượng nước hồ Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thanh Phong ; TS. Trần Ngọc Châu, ThS. Phùng Thị Thảo (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thanh Phong An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Ph431 
12 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thị Mỹ Phượng ; ThS. Hồ Liên Huê, Cao Sơn Đại Hải (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Mỹ Phượng An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Ph561 
13 Đánh giá hiện trạng bảo vệ môi trường ở các khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3,5 trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Cao Thị Kim Phương ; ThS. Trần Thị Hồng Ngọc, Phan Văn Phú (giảng viên hướng dẫn). Cao, Thị Kim Phương An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Ph561 
14 Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa ở ruộng lúa hai vụ huyện An Phú, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Trang Thị Thảo Quyên ; TS. Bùi Thị Mai Phụng, Nguyễn Hiếu Nghĩa (giảng viên hướng dẫn). Trang, Thị Thảo Quyên An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Q527 
15 Tìm hiểu tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Chợ Mới tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Phạm Phước Toàn ; ThS. Võ Đan Thanh, Trần Ngọc Thiện Anh (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Phước Toàn An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/T406 
16 Tìm hiểu công tác xử lý các khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Tôn Thị Kim Thìn ; ThS. Hồ Liên Huê, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn). Tôn, Thị Kim Thìn An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Th311 
17 Lập kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Mai Thị Huyền Trân ; ThS. Hồ Liên Huê, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn). Mai, Thị Huyền Trân An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Tr121 
18 Hiện trạng sử dụng thuốc trên cây lúa ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường / Huỳnh Lý Khả Trinh ; TS. Bùi Thị Mai Phụng, ThS. Trần Hiếu Thuận (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Lý Khả Trinh An Giang : Đại học An Giang , 2022 QLTNMT-DH19QM/Tr312 

Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục khóa luận tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học và các nghiên cứu khoa học cấp Trường

Sách trưng bày tại kho Tài liệu nội sinh, Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách bổ sung chuyên ngành Giáo dục Chính trị và chuyên ngành Sư phạm Lịch sử.

Sách trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo và mượn tài liệu.

Hãy tự hỏi bản thân… bạn có thực sự là người mà bạn muốn trở thành không? Đây có phải là cuộc sống mà bạn thực sự muốn? Bạn có đang sống mỗi ngày với con người tốt nhất của mình không? Bạn có thể thay đổi điều gì hôm nay?