Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Hotel management  thuộc cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/ => Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

 Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Culinary  thuộc các cơ sở dữ liệu.

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/ => Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Beliefs thuộc các cơ sở dữ liệu. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/ => Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "WebGIS" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề “Seafood processing technology" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Information Systems Applications (incl. Internet)" xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề “Food Processing" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Computer Communication Networks" xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Các bạn liên hệ tầng 3 - Thư viện để mượn tài liệu

STT Tiêu đề Thông tin xuất bản Ký hiệu xếp giá. Số lượng
1 Vật liệu điện / Vũ Ngọc Kiên chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 621.30284|V124 2021 3
2 Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước : kỷ niệm 60 năm thành lập, 50 năm đào tạo Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Trần Đức Hạ. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. 363.739|H100 2016 10
3 Giáo trình hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. 660.63|Gi108 2020 10
4 Lập trình ứng dụng - excel nâng cao - lập trình VBA trong excel : dùng cho các phiên bản 2021, 2019, 2016 / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2022. 005.54|H502 2022 3
5 25 bài thực hành photoshop / Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 006.68|H305 2021 3
6 Lập trình windows form và web form với C# / Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 005.133|Th305 2020 3
7 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ / Vũ Việt Vũ chủ biên, Phùng Thị Thu Hiền. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. 005.133|V500 2017 3
8 Tự học nhanh Microsoft Office : Microsoft Office dành cho người bắt đầu / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.5|H523 2021 3
9 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office : tự học nhanh Word - Excel / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.52|H401 2021 3
10 Excel dành cho người tự học / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 005.54|H401 2020 3
11 Tin học ứng dụng - Phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel / Văn Thị Tư, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2022. 005.54|bT550 2022 3
12 Tự học Photoshop CC toàn tập / Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 006.68|bH523 2020 3
13 Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CC / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 006.68|H502 2020 3
14 Giáo trình Excel nâng cao - VBA và Excel dành cho người tự học : dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016 / Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Khắc Chiến, Nguyễn Quốc Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.54|Th107 2021 3
15 Tin học ứng dụng - Lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao) : dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016 / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.54|H401 2021 3
16 Tự học nhanh Microsoft Office - Visio : dùng cho các phiên bản 2021-2020-2019-2016 / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 006.68|bH305 2021 3
17 Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews / Bùi Dương Hải. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. 005.3|H103 2011 3
18 Bài tập nhập môn lập trình / Lê Thị Thùy Dương. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. 005.1076|D561 2020 3
19 Cơ sở công nghệ phần mềm / Lương Mạnh Bá chủ biên ... [và những người khác] Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. 005.1|C460 2018 3
20 Nhập môn tin học / Lương Mạnh Bá chủ biên ... [và những người khác] Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. 004|Nh123 2012 3
21 Quản lý an toàn thông tin / Hoàng Đăng Hải. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. 005.8|H103 2018 2
22 Lập trình vi điều khiển PIC và thiết bị ngoại vi / Đặng Phước Vinh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 629.89|L123 2021 3
23 Kết cấu nhà bê tông cốt thép / Ngô Thế Phong chủ biên, Phan Quang Minh. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. 624.1834|Ph431 2015 3
24 Bơm - quạt - máy nén : lý thuyết và thực hành / Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 621.6|H401 2021 3
25 Động cơ đốt trong : giáo trình cho sinh viên cơ khí / Phạm Minh Tuấn. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. 621.43|T502 2013 10
26 Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / Tạ Đăng Thuần chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 620.8|Gi108 2021 3

Bạn đọc liên hệ tầng 3 Thư viện, để mượn tài liệu