HTML clipboard

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG

1/. DONNELLY, JAMES H, JA. Quản trị học căn bản / James H Donnelly, James I Gibson, John M Ivancevich; Dịch giả: Vũ Trọng Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động -Xã hội, 2008. - 766tr. ; a

Ký hiệu môn loại: 658

Số ĐKCB:

2/. NGUYỄN HỮU THÂN. Quản trị nhân sự = Human reesource management : dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam, dành cho các doanh nghiệp muốn hội nhập toàn cầu / Nguyễn Hữu Thân, Ph.DDBa. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 502tr ; 24cm

Tóm tắt: Gồm 5 phần 12 chương bao gồm về quản trị nhân sự như: Quản trị nhân sự, tuyển dụng, đãi ngộ, lương bổng, ...

Ký hiệu môn loại: 658.3

Số ĐKCB:

3/. NGUYỄN HỮU THÂN. Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh để hội nhập toàn cầu= Business communication / Nguyễn Hữu Thân. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2008. - 564tr ; 24cm

Tóm tắt: gồm 4 phần 12 chương: Muốn hội nhập kinh tế toàn cầu phải có cái nhìn toàn cầu, phải suy nghĩ toàn caaufm và cung cách làm ăn toàn cầu. Công cụ để làm việc và hội nhập toàn cầu là truyền thông giao tiếp trong kinh doanh.

Ký hiệu môn loại: 658.4

Số ĐKCB:


4/. NGUYỄN TUẤN DUY. Kế toán quản trị : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn phú Giang. - Hà Nội : Tài Chính, 2008. - 381tr ; 16cm

Tóm tắt: Sách gồm có 8 chương: tổng quan về kế toán quản trị; Phương pháp xác định chi phí toàn bộ; Hoạch toán sản phẩm hỏng và các loại chi phí chung khác; Các phương pháp phân tích chi phí biến đổi....

Ký hiệu môn loại: 658.1511

Số ĐKCB:


5/. PHẠM VĂN DƯỢC. Kế toán quản trị / Phạm Văn Được. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2006. - 403tr ; 24cm

Tóm tắt: Gồm 12 phần cơ bản: kế toán quản trị; Khái quát và phân loại chi phí; Các phương pháp xác định chi phí sản xuất; Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Phân tích mở rộng chi phí - khối lượng - lợi nhuận; ...

Ký hiệu môn loại: 658.1511

Số ĐKCB:


6/. SLYWOTZKY , ADRIAN J.. Vùng lợi nhuận : làm thế nào để xác định được vùng lợi nhuận trong chiến lược kinh doanh của bạn / Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison; Tống Liên Anh; Trịnh Thanh Huy. - Hà Nội : Thống kê, 2008. - 443tr : minh họa ; 24cm. - (The Businessweek bestseller)

Ký hiệu môn loại: 658.153

Số ĐKCB:

7/. TRẦN THỊ NGỌC TRANG. Quản trị chiêu thị / Trần Thị Ngọc Trang. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 307tr ; 24cm

Tóm tắt: Cuốn sách này có 4 mục tiêu, một là tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu biết về vai trò của chiêu thị trong chiến lược tiếp thị chung, hai là nhận biết được các thành phần cơ bản của họât động quản trị chiêu thị, ba là chỉ rõ sự tác động qua lại giữa các yếu tố trong chương trình chiêu thị, và bốn là trình bày một cách thực tế để phân tích các quyết định chiêu thị quan trọng. Cuốn sách thích hợp cho các bạn sinh viên, các quản trị viên, doanh nhân, các nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực tiếp thị và chiêu thị. Đặc biệt đối với các quản trị viên đang phụ trách chung về tiếp thị, chiêu thị hay hoạt động trong từng khâu như: quảng cáo, bán hàng, khuyến mãi và giao tế... hoặc các bạn sinh viên đang muốn dấn thân vào một nghề nghiệp năng động hứa hẹn nhiều thử thách nhưng hấp dẫn và sáng giá, thì sẽ thấy đây là một cuốn sách rất bổ ích và lí thú.

Ký hiệu môn loại: 658.81

Số ĐKCB:

 


KINH TẾ

1/. BẠCH ĐỨC HIỂN. Giáo trình Thị trường chứng khoán / TS. Bạch Đức Hiền. - Hà Nội : Tài Chính, 2008. - 294tr ; 24cm

Ký hiệu môn loại: 332.642

Số ĐKCB:

2/. HILL, CHARLES W. L.. Kinh doanh toàn cầu ngày nay / Charles W. L. Hill. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007. - 444tr ; 15cm

Ngoài bìa ghi: Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Văn Sơn, Ngô Thị Ngọc Huyền, Quách Thị Bữu Châu

Tóm tắt: Khái quát về toàn cầu hóa; sự khác biệt giữa các quốc gia về kinh tế, chính trị, văn hóa. Lý thuyết thương mại quốc tế, khía cạnh kinh tế chính trị của thương mại quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ toàn cầu. Marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu.

Ký hiệu môn loại: 337

Số ĐKCB:

3/. HỒ THỊ THU ÁNH. Tín dụng và thanh toán quốc tế / Hồ Thị Thu Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2007. - 451 tr. : minh họa ; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 4 chương: Chương 1/ Tỷ giá và các giao dịch hối đoái. Chương 2/ Phương tiện thanh toán Quốc tế. Chương 3/ Các phươgng thức thanh toán Quốc tế thông dụng. Chương 4/ Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại.

Ký hiệu môn loại: 332.17

Số ĐKCB:

4/. LÊ HOÀNG NGA. Thị trường chứng khoán / Lê Hoàng Nga. - Hà Nội : Tài Chính, 2009. - 529tr ; 15cm

Tóm tắt: Thị trường chứng khoán bao gồm 10 chương: Tổng quan về thị trường chứng khoán; Thị trường sơ cấp; sở giao dịch chứng khoán; Thị trường phi tập trung; ...

Ký hiệu môn loại: 332.642

Số ĐKCB:

5/. LÊ VĂN TỀ. Phân tích thị trường tài chính / Lê Văn Tề, Lê Thẩm Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2007. - 369 ; 24

Tóm tắt: Đi từ các khái niệm và nội dung của thị trường tài chính, nhận thức cơ bản và các yếu tố hình thành lãi suất - một loại giá cả trên thị trường tài chính, các loại chứng khoán đi từ cổ phiếu, tín phiếu, các chứng khoán tổng hợp, các công cụ tài chính dẫn xuất và quản trị doanh mục vốn đầu tư, ...

Ký hiệu môn loại: 332.642

Số ĐKCB:

6/. STOPP, CHRISTINE. Hướng dẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán / Christine Stopp; Minh Đức, Hồ Kim Chung. - 3rd. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 364tr ; 21cm

Tóm tắt: Gồm 10 chương: Tại sao người ta đầu tư vào thị trường chứng khoán; Phương thức vận hành của thị trường chứng khoán; Phương pháp chọn mua cổ phiếu; ,,,

Ký hiệu môn loại: 332.642

Số ĐKCB:


PHÁP LUẬT

1/. Tìm hiểu bộ luật tố tụng dân sự / Luật sư Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Lao Động, 2008. - 160tr ; 24cm

Tóm tắt: Gồm 9 phần về luật tố tụng dân sự

Ký hiệu môn loại: 347.597

Số ĐKCB:

2/. Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường / Luật sư Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Lao Động, 2007. - 84tr ; 24cm

Tóm tắt: Bao gồm 15 chương về bảo vệ môi trường

Ký hiệu môn loại: 344.597046

Số ĐKCB:

3/. Tìm hiểu luật sở hữu trí tuệ / Luật sư Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Lao Động, 2008. - 116tr ; 24cm

Tóm tắt: Gồm 6 phần : Những quy định chung; Quyền tác giả và quyền liên quan; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với giống cây trồng; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ký hiệu môn loại: 346.597048

Số ĐKCB:


TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC

1/. ANDRÉ KUKLA. Những cạm bẫy tư duy : Phương pháp tư duy giúp bạn thành công và hạnh phúc / André Kukla; Phan Thu. - Hà Nội : Thống Kê, 2008. - 223tr ; 21cm

Tóm tắt: Gồm 13 chương: Bản chất của bẫy tư duy; Cố chấp; Khuếch đại; Ngưng trệ; Hồi biến; tiên liệu; ...

Ký hiệu môn loại: 153.4

Số ĐKCB: