altNội dung sách gồm các vấn đề chính sau đây:


Phần 1: Người tìm việc. Gồm 8 chương, trình bày các tiến trình tìm việc làm, cách viết đơn xin việc, các công việc chuẩn bị khi đi phỏng vấn. Bên cạnh đó, tác giả cũng hướng dẫn cách ứng xử trả lời trong phỏng vấn, tâm lý người tuyển dụng và các câu hỏi thường gặp trong cuộc phỏng vấn và những việc cần làm sau cuộc phỏng vấn


Phần 2: Trình bày phần của đơn vị tuyển dụng ví dụ cách tuyển nhân sự, tìm hiểu người xin việc, điều kiện tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, phỏng vấn và tóm tắt những phương pháp đạt được sự thành công trong phỏng vấn


Sách hiện có tại Thư Viện trường Đại Học An Giang
Số phân loại: 650.14/L120
Số ĐKCB: MD014180