TÔN GIÁO

1/. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn. - 3rd. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005. - 543 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, đặc điểm và và trò của tôn giáo Việt Nam trong đời sống hiền nay, đặc biệt là đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập vào xu thế toàn cầu. Từ đó đề cập dến một số vấn đề về chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước.
Ký hiệu môn loại: 210
Số ĐKCB: MD013975 - MD013977

TOÁN HỌC

1/. NGUYỄN SỸ HẠNH. Hình học hoạ hình / Nguyễn Sỹ Hạnh, Trương sỹ Hoà, Bùi Vĩnh Phúc. - 3rd. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008. - 116 tr. : minh hoạ ; 27cm
Tóm tắt: Nghiên cứu cách biểu diễn không gian ba chiều bằng những yếu tố của mặt phẵng (điểm, đường thẳng) rồi dùng các yếu tố ấy để giả các bài toán không gian ban đầu
Ký hiệu môn loại: 516.6
Số ĐKCB: MD013608 - MD013611

KỸ THUẬT

1/. CAO VĂN SÂM. Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dùng cho các cơ sở dạy nghề / Cao Văn Sâm, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Thọ. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 68 tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 4 chương: Chương I: Khái niệm về tính lắp lẫn trong ngành cơ khí; Chương II. Hệ thống dung sai lắp ghép hình trụ trơn; Chương III. Những sai lệch hình dáng và độ nhẵn bề mặt; Chương IV. Dung sai các chi tiết điển hình
Ký hiệu môn loại: 621.811
Số ĐKCB: MD059507 - MD059510

2/. NGUYỄN TẤT TIẾN. Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến. - lần 5. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 491tr ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về thay đổi môi chất trong động cơ hai thì, tăng áp cho động cơ, cung cấp nhiên liệu và hình thành hòa khí trong động cơ xăng, ddooongj cơ diêden và tự động điều chinhrtoocs ddooj động cơ.
Ký hiệu môn loại: 621.43
Số ĐKCB: MD013612 - MD013613

3/. VŨ QUANG HỒI. Giáo trình điện tử công nghiệp : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Vũ Quang Hồi. - 5th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 291 tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 11 chương giới thiệu các phần tử rời rạc, các mạch điện điều khiển và thiết bị cũng như phạm vi ứng dụng của chúng trong thực tế sản xuất.
Ký hiệu môn loại: 621.381
Số ĐKCB: MD059504 - MD059506

4/. VŨ VĂN TẨM. Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp / Vũ Văn Tẩm. - 7th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm
Tóm tắt: Gồm 8 chương: Chương I. Sử dụng và sửa chữa những hư hỏng của dụng cụ đo điện; Chương II. Máy điện; Chương III. Bảo vệ máy điện; Chương IV. Máy lạnh; Chương V. Tự động hoá hệ thống lạnh; Chương VI. Thiết bị gia nhiệt, sử dụng và sửa chữa những hư hỏng thường gặp; Chương VII. Khởi động động cơ nhiệt. Một số mạch điều khiển động cơ điện thường gặp; Chương 8. Những mạch bảo vệ và tự động hoá trong dân dụng công nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 621.3
Số ĐKCB: MD013602 - MD013604

NHÀ VÀ XÂY DỰNG

1/. Vẽ kĩ thuật xây dựng / Đoàn Như Kim,...[ và những người khác]. - 13th. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 223 tr. : Minh hoạ ; 27cm
Tóm tắt: Gồm hai nội dung chính: Những khái niệm cơ bản về vẽ kỹ thuật; vẽ xây dựng
Ký hiệu môn loại: 692.1
Số ĐKCB: MD059499, MD059501 - MD059503

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG

1/. BROOKS, WILLAM T.. Kỹ năng bán hàng = Sales techeniques / Brooks, Willam T.; Trầm Hương dịch; Duy Hiếu hiệu đính. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 276 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung tập hợp những kinh nghiệm bán hàng, quản lý và điều hành các giao dịch của hàng trăm nghìn nhân viên bán hàng trên toàn thế giới: Những chiến lược cụ thể để thực hiện thành công hệ thống bán hàng gây ảnh hưởng, đặt ra những câu hỏi sát thực và có sức thuyết phục để xác định khách hàng tiềm năng; 10 cách định vị bản thân hiệu quả và 6 cách tránh những sai lầm nghiêm trọng
Ký hiệu môn loại: 658.8
Số ĐKCB: MD014000 - MD014002

2/. Quản trị rủi ro và khủng hoảng. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007. - 465tr ; 21cm Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Quản trị rủi ro; quản trị khủng hoảng, được chia làm 10 chương: Rủi ro, quản trị rủi ro, môi trường văn hóa và những rủi ro, môi trường luật pháp - chính trị - kinh tế và các rủi ro, ...
Ký hiệu môn loại: 658.4056
Số ĐKCB: MD013978 - MD013980

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

1/. Lịch sử văn minh thế giới / Lê Phụng Hoàng,...[ và những người khác]. - 8th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 279 tr. : minh họa ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi loài người xuất hiện và những giai đoạn phát triển cao của những giá trị đó
Ký hiệu môn loại: 909
Số ĐKCB: MD059491 - MD059495

2/. NGUYỄN ANH THÁI. Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái,... [và những người khác]. - 10th. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 543 tr ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 và 1945-1995
Ký hiệu môn loại: 909.8
Số ĐKCB: MD059471 - MD059475

LỊCH SỬ VIỆT NAM

1/. ĐINH XUÂN LÂM. Đại cương lịch sử Việt Nam T2 : : 1858-1945 / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. - 11th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 383tr : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày 1 cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc từ năm 1858- thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945- Cách mạng tháng 8 thành công đã phá tan xiềng xích nô lệ Pháp-Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: MD014227 - MD014230

2/. LÊ MẬU HÃN. Đại cương lịch sử Việt Nam T3 : 1945 - 2005 / Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - 12th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 342 tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần I. Việt Nam Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng nền dân chủ cộng hoà (1945-1954); Phần II. Việt Nam trong thời kỳ xây dựng miền Bắc và đấu tranh để thống nhất đất nước (1954-1975); Phần III. Việt Nam xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (1975-2005)
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: MD013616 - MD013619

3/. TRƯƠNG HỮU QUÝNH. Đại cương lịch sử Việt Nam T1 : từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858 / Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. - 12th. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 487 tr ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 4 phần: PhầnI. Thời đại nguyên thuỷ; Phần II. Thời đại dựng nước; Phần III. Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; Phần IV. Thời đại phong kiến dân tộc
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: MD059476 -MD059479

CHÍNH TRỊ

1/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Danh cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính Trị quốc gia, 2009. - 264 tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: MD013996 - MD013999

2/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập : Đại hội VI, VII, VIII, IX, X.. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 739 tr. ; 24cm
Tóm tắt: Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X: Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: MD014208 - MD014210

3/. HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. - tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 475 tr. ; 19cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần I. Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945); Phần II. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945 - 1975); Phần III. Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 2000)
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: MD014013 - MD014022

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN

1/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình những nguyênlý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ GIáo dục và Đào tạo. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. - 489tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Leenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận của chủ nghĩa Mác-Leenin về chủ nghĩa xã hội.
Ký hiệu môn loại: 335.411
Số ĐKCB: MD013620 - MD013623

2/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho vinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. - 290 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 8 chương trình bày về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Dân chủ và xây dựng nhà nước của dân do dân, vì dân. Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Số ĐKCB: MD014211 - MD014220

3/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và đào tạo. - 2nd. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 335tr ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 335.412
Số ĐKCB: MD059481 - MD059490

4/. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. - lần 2. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 557tr ; 21cm Tóm tắt: Gồm 16 chương: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; ...
Ký hiệu môn loại: 335.43
Số ĐKCB: MD013986 - MD013995

5/. VŨ ĐÌNH BÁCH. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : sách tham khảo / Vũ Đình Bách. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 483 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 4 chương: Chương I. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương II. Thể chế và quản lý nhà nước trong nền knh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương III. Thị trường và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương II. Thể chế và quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương IV. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Chương V. Các điều kiện đảm bảo cho sự vận hành và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ký hiệu môn loại: 335.412
Số ĐKCB: MD013981 - MD013985

KINH TẾ

1/. LÊ VĂN TỀ. Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Lê Văn Tề. Nguyễn Văn Hà. - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 398t ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 12 chương: Tiền tệ và tài chính, thị trường tài chính, tín dụng, lãi suất và xử lý lãi suất, ...
Ký hiệu môn loại: 332.4
Số ĐKCB: MD014008 - MD014012

2/. PHAN THỊ THU HÀ. Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2009. - 342 tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi và một số bài tập.
Ký hiệu môn loại: 332.12068
Số ĐKCB: MD013605 - MD013607

3/. Tiền tệ ngân hàng / PGS-TS Nguyễn Văn Dờn, ... [và những người khác. - lần 6. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 333tr ; 20cm
Tóm tắt: Gồm 9 chương: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ; lạm phát và chống lạm phát; Tín dụng và thị trường tài chính, ...
Ký hiệu môn loại: 332.1
Số ĐKCB: MD014003 - MD014007

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC

1/. HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Giáo trình triết học Mác - Lênin. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 671 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 15 chương: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; Vật chất và ý thức; Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậ; Lý luận nhận thức; Xã hội và tự nhiên; Hình thái kinh tế - xã hội; Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Ký hiệu môn loại: 146.32
Số ĐKCB: MD013624 - MD013625, MD013657 , MD013969 - MD013974, MD014226