CÔNG NGHỆ
1/. PGS. TRẦN HỮU QUẾ. Vẽ kỹ thuật cơ khí : Tập 2 / PGS.Trần Hữu Quế, PGS. TS Đặng Văn Cứ, GVC. Nguyễn văn Tuấn. - Hà Nội : Giáo Dục, 2007. - 239tr ; 29cm
Tóm tắt: Gồm 7 chương vẽ quy ước bánh răng và lò xo; Dung sai và nhám bề mặt; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp; Bản vẽ khai triển, hàn và kết cấu kim loại; Sơ đồ và bản vẽ điện tử; Bản vẽ xây dựng.
Ký hiệu môn loại: 604.2
Số ĐKCB: MD059571 - MD059573
2/. TRẦN HỮU QUẾ. Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí : Tập 1 / PGS.Trần Hữu Quế, GVC. Nguyễn văn Tuấn. - Hà Nội : Giáo Dục, 2007. - 166tr ; 27cm
Tóm tắt: Gồm 7 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và bốn bài tập vẽ bằng máy tính điện tử.
Ký hiệu môn loại: 604.2
Số ĐKCB: MD059568 - MD059570
3/. TRẦN HỮU QUẾ. Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí : Tập 2 / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn. - Hà Nội : Giáo Dục, 2007. - 115tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 9 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử.
Ký hiệu môn loại: 604.2
Số ĐKCB: MD059515 - MD059517
4/. TRẦN HỮU QUẾ. Vẽ kỹ thuật cơ khí : Tập 1 / Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, NGuyễn Văn Tuấn. - Hà Nội : Giáo Dục, 2007. - 227tr ; 29cm
Tóm tắt: Gồm 9 chương: Dụng cụ vẽ và cách sử dụng; Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật; Vẽ hình học; Biểu diễn vật thể; Biểu diễn đối tượng trong CADD; Hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh; Xây dựng hình biểu diễn nổi và tạo hình ảnh thực; Biểu diễn ren và chi tiết ghép.
Ký hiệu môn loại: 604.2
Số ĐKCB: MD059512 - MD059514
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. BROOKS, WILLAM T.. Kỹ năng bán hàng = Sales techeniques / Brooks, Willam T.; Trầm Hương dịch; Duy Hiếu hiệu đính. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 276 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung tập hợp những kinh nghiệm bán hàng, quản lý và điều hành các giao dịch của hàng trăm nghìn nhân viên bán hàng trên toàn thế giới: Những chiến lược cụ thể để thực hiện thành công hệ thống bán hàng gây ảnh hưởng, đặt ra những câu hỏi sát thực và có sức thuyết phục để xác định khách hàng tiềm năng; 10 cách định vị bản thân hiệu quả và 6 cách tránh những sai lầm nghiêm trọng
Ký hiệu môn loại: 658.8
Số ĐKCB: MD014503 - MD014505
2/. DƯƠNG HỮU HẠNH. Quản trị doanh nghiệp = Business Administration / Dương Hữu Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2004. - 442tr ; 20cm
Tóm tắt: Bao gồm 13 chương: Đại cương về doanh nghiệp; Phân tích môi trường kinh doanh - các cơ hội và các đe dọa; Quản trị chi phí sản xuất - giá thành - doanh thu; Quản trị vốn sản xuất kinh doanh; Các phương pháp phân tích khả năng sinh lời; Thiết lập các chiến lược và chính sách định giá; Hoạch định tài nguyên nhân sự; Hoạch định chiến lược kinh doanh; Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 658.04
Số ĐKCB: MD059563 - MD059566, MD059480
3/. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN. Quản trị rủi ro và khủng hoảng / GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Th.S. Kim Ngọc Đạt, Th.S. Hà Đức Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2009. - 415tr ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Quản trị rủi ro; Quản trị khủng hoảng được chia làm 10 chương được chia làm 10 chương: rủi ro; quản trị rủi ro; quản trị rủi ro chiến lược; môi trường văn hóa và những rủi ro; môi trường luật pháp - chính trị - kinh tế và các rủi ro; rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khuẩn;
khủng hoảng và quản trị khủng hoảng; Các công cụ để đánh giá khả năng quản trị khủng hoảng; ban quản trị khủng hoảng; Những công việc cần làm trước, trong và sau khủng hoảng.
Ký hiệu môn loại: 658.4056
Số ĐKCB: MD014244 - MD014246
4/. Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế, ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2006. - 262tr ; 23cm
Tóm tắt: Gồm 10 chương: Những vấn đề chung về KTQT; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Dự toán ngân sách; Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; Phân tích biến động chi phí; Đánh giá trách nhiệm quản lý Các quyết định về giá; Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; Quyết định về đầu tư dài hạn.
Ký hiệu môn loại: 657.42
Số ĐKCB: MD059533 - MD059537
5/. Kế toán tài chính : sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khối ngànhkinh tế / Võ Văn Nhị, ... [và những người khác]. - tái bản lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tài Chính, 2008. - 589tr ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 21 chương trình bày các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chexgiuwax các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán.
Ký hiệu môn loại: 657.48
Số ĐKCB: MD059526 - MD059529
6/. Kiểm toán. - lần 6. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009. - 694tr ; 24cm
Tóm tắt: gồm 2 phần: Phần I giới thiệu các kiến thức mang tính nguyên lý của hoạt động kiểm toán. Phàn II tập trungkieens thức về thực hành kiểm toán.
Ký hiệu môn loại: 657.45
Số ĐKCB: MD014240 - MD014243
7/. PHAN ĐỨC DŨNG. Bài tập kế toán tài chính : tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa, bài tập thực hành / Phan Đức Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2009. - 509tr ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 22 chương, mỗi chương được bố cục theo 2 nội dung: phần tóm tắt nội dung (phần lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu tóm lược những nội dung cơ bản nhất,...); Phần bài tập (những dạng bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng hay ví dụ minh họa từ cuốn sách kế toán tài chính nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập và ôn lại những bài tập cũ).
Ký hiệu môn loại: 657.48076
Số ĐKCB: MD059542 - MD059544
8/. PHAN THĂNG. Marketing căn bản / Phan Thăng. - Hà Nội : Thống Kê, 2007. - 377tr ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung gồm: Khái niệm, nghiên cứu, quản trị và môi trường marketing; Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; Hành vi và mô hình hành vi của khách hàng; Marketing về sản phẩm, giá cả, phân phối lưu thông và khuyến mãi; Marketing quốc tế; Marketing dịch vụ.
Ký hiệu môn loại: 658.8
Số ĐKCB: MD059545 - MD059547
9/. Tài chính doanh nghiệp hiện đại / PGS. TS Trần Ngọc Thơ, ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2007. - 878tr ; 28cm
Tóm tắt: Gồm 10 chương: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Rủi ro; Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Hoạch định ngân sách vốn đầu tư; Giải nobel, kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp, ...
Ký hiệu môn loại: 658.15
Số ĐKCB: MD014506 - MD014508
10/. TRƯƠNG THỊ HỒNG. Kế toán ngân hàng : lý thuyết & bài tập / Trương Thị Hồng. - Tp Hồ Chí Minh : Tài Chính, 2008. - 458tr ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần lý thuyết; Phần bài tập; Phujlucj hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại các ngân hàng.
Ký hiệu môn loại: 657.76
Số ĐKCB: MD059551 - MD059555
11/. VÕ VĂN NHỊ. Kế toán tài chính : sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị, ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Tài Chính, 2007. - 811tr ; 27cm
Tóm tắt: Gồm 15 chương trình bày các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lí luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu nhập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 657.4
Số ĐKCB: MD059526 - MD059529
CHÍNH TRỊ
1/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Danh cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính Trị quốc gia, 2009. - 264 tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: MD014455 - MD014458
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho vinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. - 290 tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 8 chương trình bày về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Dân chủ và xây dựng nhà nước của dân do dân, vì dân. Văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Số ĐKCB: MD059518 - MD059522
2/. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2008. - 557tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 16 chương: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; ...
Ký hiệu môn loại: 335.43
Số ĐKCB: MD059496 - MD059498, MD059584 - MD059590
3/. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2009. - 491tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Ký hiệu môn loại: 335.4
Số ĐKCB: MD059523 - MD059525
4/. Giáo trình Triết học Mác - Lênin. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị - Quốc gia, 2008. - 670tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 15 chương trình bày triết học Mác - Lênin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên , xã hội và tư duy.
Ký hiệu môn loại: 335.411
Số ĐKCB: MD014500 - MD014500, MD059592 - MD059598
KINH TẾ
1/. LÊ VĂN TƯ. Quản trị ngân hàng thương mại / Lê Văn Tư. - Hà Nội : Tài Chính, 2005. - 970 tr ; 27 cm
Ký hiệu môn loại: 332.12068
Số ĐKCB:
2/. MAI NGỌC CƯỜNG. Lịch sử các học thuyết kinh tế : cấu trúc hệ thống, bổ sung, phân tích và nhận định mới / Mai Ngọc Cường. - Hà Nội : Lý Luận Chính Trị, 2005. - 437tr ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 330.1
Số ĐKCB:
3/. PGS.TS LÊ VĂN TỀ. Tiền tệ và ngân hàng / PGS.TS Lê Văn Tề, TS. Lê Đình Viên. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2008. - 387tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 9 chương: Vai trò, bản chất, chức năng và quá trình tiến hóa của tiền; Tổng quan về thị trường tài chính; Tín dụng; Lãi suất; Ngân hàng thương mại; Ngân hàng trung ương; Cung và cầu tiền tệ;Lạm phát; Chính sách tiền tệ.
Ký hiệu môn loại: 332.1
Số ĐKCB: MD019499 - MD019501
4/. PHAN THỊ CÚC. Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ / Phan Thị Cúc, ThS,Đoàn Văn Huy, ThS. Dương Hồng Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2009. - 341tr ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 2 phần 7 chương: Tiền tệ từ chương I -chương 4; tài chính từ chương V - chương VII. Nội dung cụ thể như sau: Những vấn đề chung về tiền tệ; Các chế độ tiền tệ; Cung cầu tiền tệ; Lạm phát; Những vấn đề cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính; Thị trường tài chính; tín dụng - ngân hàng và chính sách tài chinh guốc gia.
Ký hiệu môn loại: 332.4
Số ĐKCB: MD059559 - MD059562
5/. Tài chính quốc tế / GS.TS. Trần Ngọc Thơ, ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2008. - 490tr ; 29cm
Tóm tắt: Gồm 6 phần: Môi trường tài chính quốc tế; các hành vi tỷ giá hối đoái; Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; Tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; Tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn; Khungr hoảng tài chính quốc tế.
Ký hiệu môn loại: 332.042
Số ĐKCB: MD014495 - MD014495
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. BÙI XUÂN LƯU. Giáo trình Kinh tế ngoại thương / Bùi Xuân Lưu. - Hà Nội : Lao Động - Xã Hội, 2007. - 478tr ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến những vấn đề có tính chất kinh tế trong hoạt động ngoại thương và hệ thống chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời có tác dụng quản lý hoạt động xuất nhập khảu.
Ký hiệu môn loại: 382
Số ĐKCB: MD059538 - MD059541
2/. ĐỖ HỮU VINH. Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Đỗ Hữu Vinh. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 674tr ; 29cm
Tóm tắt: Gồm 8 phần: Giao nhận hàng hóa XNK chuyên chở bằng đường biển; Vận tải và buôn bán guốc tế; bảo hiểm trong kinh doanh; Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu; Thanh toán quốc tế; Thuế xuất nhập khẩu; Đàm phán trong kinh doanh quốc tế; Thủ tục hải quan.
Ký hiệu môn loại: 382.1
Số ĐKCB: MD014493 - MD014494
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. VŨ NGỌC KHÁNH. Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2008. - 295tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Có một văn hóa gia đình việt Nam; Văn hóa gia đình Việt Nam và ảnh hưởng các khuynh hướng tôn giáo triết học; Văn hóa gia đình Việt Nam nhìn qua văn học nghệ thuật.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: MD059530 - MD059532