Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách dành cho các ngành Sư phạm, sách được lưu tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc đến tham khảo!

 

 
Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học / Dương Giáng Thiên Hương chủ biên ... [và những người khác]

Số phân loại: 372.13 /Gi108


Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng sư phạm cơ bản, thực hành các kỹ năng dạy học và giáo dục.


Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II / Trần Thị Thu Huyền ... [và những người khác]

Số phân loại: 373.11 /T103


Tóm tắt: Gồm các chuyên đề trình bày lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước, chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường trung học cơ sở...

 
 

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I / Trần Thị Thu Huyền ... [và những người khác]

Số phân loại: 373.11 /T103


Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như: xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, xu hướng đổi mới quản lí giáo phổ thông và quản trị nhà trường trung học cơ sở, động lực và tạo động lực cho giáo viên trung học cơ sở...


Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học I / Lê Phương Nga

Số phân loại: 372.6 /Ng100-T1


Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Hướng dẫn phương pháp dạy học các phân môn tiếng Việt ở tiểu học: học vần, tập viết, chính tả.


Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II / Lê Phương Nga

Số phân loại: 372.6 /Ng100-T2


Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp dạy học: tập đọc, luyện từ và câu, tập làm văn, kể chuyện, các hoạt động ngoại khóa tiếng Việt ở tiểu học.

 


 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học dạy học vật lí / Đỗ Hương Trà chủ biên ... [và những người khác]
 Số phân loại: 530.072 /Ph561

Tóm tắt: Trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục để làm rõ bản chất của nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và nghiên cứu dạy học vật lí nói riêng; cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học dạy học vật lí: xác định đề tài nghiên cứu khoa học dạy học vật lí; lựa chọn chiến lược nghiên cứu; lựa chọn thiết kế nghiên cứu, xác định mẫu...

 


 

Dạy học phát triển năng lực môn lịch sử trung học cơ sở / Nghiêm Đình Vỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]

Số phân loại:  907/D112


Tóm tắt: Trình bày: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Đề cập phương pháp dạy học phát triển năng lực môn lịch sử ở trung học cơ sở. Trình bày một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn lịch sử ở trung học cơ sở.