Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems (Volume 1)" của tác giả Aleksei V. Bogoviz vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!


=> Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.