Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới bổ sung của nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. Sách được trưng bày tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!
STT Nhan đề   Nhà XB NXB   Số phân loại
1 Kiến trúc máy tính / Phạm Quốc Cường   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2021   004.22/C561
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Trung Trực   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   005.73/Tr552
3 Trí tuệ nhân tạo : thông minh + giải thuật / Cao Hoàng Trụ   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014   006.3/Tr500
4 Giáo trình kinh tế vi mô nâng cao / Nguyễn Hồng Nga   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2020   338.507/Ng100
5 Ngữ nghĩa học tiếng Anh = English semantics / Tô Minh Thanh   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2020   420.143/Th107
6 Giáo trình toán cao cấp / Lê Anh Vũ chủ biên ... (và những người khác   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2020   510.07/Gi108
7 Quy hoạch tuyến tính / Nguyễn Cảnh   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2011   519.72/C107
8 Hóa đại cương / Nguyễn Đình Soa   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2020   540/S401
9 Hóa học và hóa lý polyme / Phan Thanh Bình   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2016   541.2254/B312
10 Hóa keo : Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt / Mai Hữu Khiêm   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   541.345/Kh304
11 Phân tích định lượng / Nguyễn Thị Thu Vân   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2020   543.1/V121
12 Hóa vô cơ / Nguyễn Đình Soa   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   546/S401
13 Nhập môn về kỹ thuật / Phạm Ngọc Tuấn chủ biên ... (và những người khác   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2021   620.00711/Nh123
14 Thủy văn ứng dụng / Nguyễn Văn Nghiệp   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   627.42/Ngh307
15 Xử lý nước / Nguyễn Văn Nghiệp   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   628.162/Ngh307
16 Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp / Nguyễn Văn Phước chủ biên, Dương Thị Thành, Nguyễn Thị Thanh Phượng   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   628.4/Ph557
17 Quản lý và xử lý chất thải rắn / Nguyễn Văn Phước   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   628.44/Ph557
18 Kế toán đại cương / Phạm Ngọc Thúy chủ biên, Phạm Tuấn Cường, Trần Mỹ Hạnh   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   657/Th523
19 Kế hoạch kinh doanh / Phạm Ngọc Thúy chủ biên ... (và những người khác   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2012   658.4012/K250
20 Hệ thống thông tin quản lý / Nguyễn Thanh Hùng   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   658.4038011/H513
21 Kỹ thuật màng : khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng / Mai Thanh Phong chủ biên, Mai Xuân Kỳ, Mai Hà Thanh Uyên   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   660.283/Ph431
22 Bài giảng kỹ thuật xúc tác / Mai Hữu Khiêm   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   660.2995/Kh304
23 Thí nghiệm công nghệ sinh học / Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường . T.1 , Thí nghiệm hóa sinh học   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2011   660.6078/L561-T1
24 Thí nghiệm công nghệ sinh học / Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết . T.2 , Thí nghiệm vi sinh vật học   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2011   660.6078/L561-T2
25 Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu / Phan Minh Tân . T.1   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   661.804/T121-T1
26 Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu / Phan Minh Tân . T.2   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015   661.804/T121-T2
27 Công nghệ chế biến thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn chủ biên ... (và những người khác   Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2019   664.02/C455