Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về nhân vật lịch sử Việt Nam thuộc CSDL sách điện tử tiếng Việt của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây