Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Cybersecurity" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây

Cybersecurity in Poland

Legal Aspects

Univ.-Prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz… (2022)


Security in Computer and Information Sciences

Second International Symposium, EuroCybersec 2021, Nice, France, October 25–26, 2021, Revised Selected Papers

Erol GelenbeMarija Jankovic… in Communications in Computer and Information Science (2022)


Modern Socio-Technical Perspectives on Privacy

Dr. Bart P. Knijnenburg… (2022)


Cyber Security

18th China Annual Conference, CNCERT 2021, Beijing, China, July 20–21, 2021, Revised Selected Papers

Wei LuYuqing ZhangWeiping WenHanbing YanChao Li in Communications in Computer and Information Science (2022)


Cybersecurity of Digital Service Chains

Challenges, Methodologies, and Tools

Joanna KołodziejMatteo Repetto… in Lecture Notes in Computer Science (2022)