Bạn đọc có thể liên hệ tầng 4- Thư viện để mượn tài liệu tham khảo tại chỗ

STT Tựa đề Tác giả Nhà XB Năm XB Phân loại MH Tác giả Số ĐKCB
1 Tìm hiểu vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn, Nhật Linh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT L312 180309000189   
2 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH MTV Kita Việt Nam / Cao Thị Mỹ Huyền Cao, Thị Mỹ Huyền Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H527 180309000190   
3 Tìm hiểu vị trí nhân viên XNK tại Công ty TNHH An Giang Samho : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Lý Thị Tường Vi Lý, Thị Tường Vi Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT V300 180309000191   
4 Tìm hiểu hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Mai Đăng Phương Mai, Đăng Phương Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ph561 180309000193   
5 Tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Yến Nhi Bùi, Thị Yến Nhi Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Nh300 180309000194   
6 Tìm hiểu quy trình kiểm tra thuế tại bộ phận một cửa Chi Cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Như Thảo Nguyễn, Thị Như Thảo Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th108 180309000195   
7 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Tài Vũ Phúc : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Ngô Thanh Phú Ngô, Thanh Phú Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ph500 180309000196   
8 Tìm hiểu vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - PGD Lấp Vò : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Cường Thịnh Nguyễn, Cường Thịnh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th312 180309000197   
9 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Mai : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Ngân Nguyễn, Thị Ngân Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng121 180309000199   
10 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hồng Khánh : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học / Phạm Minh Chi Phạm, Minh Chi Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ch300 180309000200   
11 Thực tập vị trí nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Angimex Head Angimex 1 / Mai Trúc Đào Mai, Trúc Đào Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Đ108 180309000204   
12 Nhân viên bán hàng tại công ty TNHH Nông Dược hiện đại Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ / Huỳnh Thị Thảo Nguyên Huỳnh, Thị Thảo Nguyên Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng527 180309000205   
13 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng sữa Abbott tại nhà phân phối Minh Thuận Long Xuyên / Huỳnh Huy Hoàng Huỳnh, Huy Hoàng Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H407 180309000206   
14 Nhân viên kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV lương thực Thoại Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh Trương, Thị Hồng Bích Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT B302 180309000207   
15 Nhân viên văn phòng tại công ty TNHH lương thực Khánh Hân Lê, Xuân Trúc Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Tr506 180309000278   
16 Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chi nhánh An Giang / Nguyễn Thị Trúc Ly Nguyễn, Thị Trúc Ly Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ L600 180309000293   
17 Nhân viên thực tập tại phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần Nam Việt Nguyễn, Thị Kiều Oanh Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ O408 180309000301   
18 Trợ lí quản lí tại The Pizza Company chi nhánh An Giang / Trần Thị Lý Trần, Thị Lý Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ L600 180309000302   
19 Tìm hiểu quy trình cho vay mua xe ô tô tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh An Giang Trịnh, Quang Phúc Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ Ph506 180309000282   
20 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Sản xuất GNC văn phòng Châu Thành Phạm, Nhật Huy Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ H523 180309000305