Bạn đọc có thể liên hệ tầng 4- Thư viện để mượn tài liệu tham khảo tại chỗ

STT Tựa đề Tác giả Nhà XB Năm XB Phân loại MH Tác giả Số ĐKCB
1 Thực tập vị trí kế toán tại Công ty TNHH Sao An Nam tại Cần Thơ Đỗ, Thị Anh Thư Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th460 180309000174   
2 Tìm hiểu về vị trí nhân viên kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang Xí Nghiệp Bao Bì An Giang Cao, Thị Thủy Tiên Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT T305 180309000175   
3 Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Y Talent’s - Chi nhánh tại An Giang Hồ, Thị Nhi Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Nh300 180309000176   
4 Nhân viên kế hoạch kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long - Chi nhánh Đồng Tháp Nguyễn, Lê Thanh Thủy Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th523 180309000177   
5 Nhân viên Marketing ở Công ty TNHH TM DV Angimex Võ, Ngọc Thư Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th550 180309000178   
6 Chuyên viên tư vấn - chăm sóc khách hàng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Mỹ Luông Trần, Thị Ngọc Huệ Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H507 180309000179   
7 Nhân viên kinh doanh - Marketing tại công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất An Khởi Nguyễn, Thị Thảo Xương Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT X561 180309000180   
8 Nhân viên Marketing tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo ISEE Trần, Ngọc Ái Trân Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Tr121 180309000181   
9 Tìm hiểu vị trí nhân viên phát triển thị trường tại Công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang Phan, Băng Ngọc Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng419 180309000182   
10 Tìm hiểu vị trí nhân viên mua hàng tại Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức Dương, Tú Hảo Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H108 180309000183   
11 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại VNPT - Vinaphone chi nhánh An Giang Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H107 180309000184   
12 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng ngành hàng may mặc tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang Trần, Minh Tú Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT T500 180309000185   
13 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty TNHH TM Sài Gòn - An Giang ‪(Co.opMart Long Xuyên)‬ Nguyễn, Bảo Duy Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT D523 180309000186   
14 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty TNHH TM Sài Gòn - An Giang ‪(Co.opMart Long Xuyên)‬ Nguyễn, Hữu Thạnh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th107 180309000187   
15 Tìm hiểu vị trí nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang Lê, Thị Thu Nga Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng100 180309000188   
16 Nhân viên kinh doanh tại Trung tâm Anh ngữ Montessori English Centre ‪(Cơ sở 1)‬ Trần, Thị Yến Oanh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT O107 180309000201   
17 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM - SX GNC Nguyễn, Minh  Quang Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Qu106 180309000202   
18 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh của Mobifone tỉnh An Giang Lê, Thị Thanh Trang Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Tr106 180309000203   
19 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Mai Linh An Giang Nguyễn, Thị Kim Cương Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT C561 180309000208   
20 Tìm hiểu nhân viên kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất An Khởi Nguyễn, Thanh Hải Trường Đại học An Giang 2021 KTQT-DH18KQ H103 180309000270   
21 Sự sẵn lòng chi trả xoài cát hòa lộc hữu cơ của các hộ gia đình tại TP. Long Xuyên: Ứng dụng mô hình thí nghiệm sự lựa chọn ‪(Choice modelling - CM)‬ Lương, Thị Anh Thư Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th500 180309000134   
22 Nhân viên phục vụ tại cụm khách sạn Đông Xuyên thuộc công ty Cổ phần Du lịch An Giang Nguyễn, Thị Thúy Ngân Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng121 180309000135   
23 Tìm hiểu vị trí chuyên viên tư vấn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Phú Hòa An Giang Trương, Thị Diễm Hường Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT H561 180309000136   
24 Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH 7 Giàu Vương, Thị Mỹ Lệ Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT L250 180309000167   
25 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng của Mobifone tỉnh An Giang Trần, Thị Kim Ngân Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ng121 180309000168   
26 Tìm hiểu vị trí chuyên viên khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh An Giang Trần, Thị Mỹ Duyên Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT D527 180309000169   
27 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH TMDV Angimex Bành, Thị Hoàng Mỹ Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT M600 180309000170   
28 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM-SX GNC : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Lê, Thị Huỳnh Trân Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Tr121 180309000126   
29 Tìm hiểu vị trí nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam Nguyễn, Văn Tùng Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT T513 180309000128   
30 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại công ty TNHH Lương thực Angimex : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Nguyễn, Thị Tài Linh Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT L312 180309000166   
31 Tìm hiểu về vị trí Nhân viên Kinh doanh - Marketing tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất An Khởi Nguyễn, Thị Thu Thảo Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Th180 180309000171   
32 Nhân viên kinh doanh tại cửa hàng điện máy Hoàng Sơn Nguyễn, Thị Ánh Như Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Nh550 180309000172   
33 Thực tập tốt nghiệp tại Công ty Sao Khuê ở vị trí nhân viên kinh doanh : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Nguyễn, Hiền Phong Trường Đại học An Giang 2021 QTKD-DH18QT Ph431 180309000173