Các bạn liên hệ tầng 3 - Thư viện để mượn tài liệu

STT Tiêu đề Thông tin xuất bản Ký hiệu xếp giá. Số lượng
1 Vật liệu điện / Vũ Ngọc Kiên chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 621.30284|V124 2021 3
2 Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước : kỷ niệm 60 năm thành lập, 50 năm đào tạo Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội 1956 - 2016) / Trần Đức Hạ. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2016. 363.739|H100 2016 10
3 Giáo trình hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. 660.63|Gi108 2020 10
4 Lập trình ứng dụng - excel nâng cao - lập trình VBA trong excel : dùng cho các phiên bản 2021, 2019, 2016 / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2022. 005.54|H502 2022 3
5 25 bài thực hành photoshop / Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 006.68|H305 2021 3
6 Lập trình windows form và web form với C# / Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 005.133|Th305 2020 3
7 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ / Vũ Việt Vũ chủ biên, Phùng Thị Thu Hiền. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. 005.133|V500 2017 3
8 Tự học nhanh Microsoft Office : Microsoft Office dành cho người bắt đầu / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.5|H523 2021 3
9 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office : tự học nhanh Word - Excel / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.52|H401 2021 3
10 Excel dành cho người tự học / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 005.54|H401 2020 3
11 Tin học ứng dụng - Phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel / Văn Thị Tư, Phạm Quang Hiển. Hà Nội : Thanh niên, 2022. 005.54|bT550 2022 3
12 Tự học Photoshop CC toàn tập / Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 006.68|bH523 2020 3
13 Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CC / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2020. 006.68|H502 2020 3
14 Giáo trình Excel nâng cao - VBA và Excel dành cho người tự học : dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016 / Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Khắc Chiến, Nguyễn Quốc Huy. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.54|Th107 2021 3
15 Tin học ứng dụng - Lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao) : dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016 / Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 005.54|H401 2021 3
16 Tự học nhanh Microsoft Office - Visio : dùng cho các phiên bản 2021-2020-2019-2016 / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 006.68|bH305 2021 3
17 Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews / Bùi Dương Hải. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. 005.3|H103 2011 3
18 Bài tập nhập môn lập trình / Lê Thị Thùy Dương. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. 005.1076|D561 2020 3
19 Cơ sở công nghệ phần mềm / Lương Mạnh Bá chủ biên ... [và những người khác] Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. 005.1|C460 2018 3
20 Nhập môn tin học / Lương Mạnh Bá chủ biên ... [và những người khác] Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. 004|Nh123 2012 3
21 Quản lý an toàn thông tin / Hoàng Đăng Hải. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. 005.8|H103 2018 2
22 Lập trình vi điều khiển PIC và thiết bị ngoại vi / Đặng Phước Vinh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 629.89|L123 2021 3
23 Kết cấu nhà bê tông cốt thép / Ngô Thế Phong chủ biên, Phan Quang Minh. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. 624.1834|Ph431 2015 3
24 Bơm - quạt - máy nén : lý thuyết và thực hành / Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 621.6|H401 2021 3
25 Động cơ đốt trong : giáo trình cho sinh viên cơ khí / Phạm Minh Tuấn. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. 621.43|T502 2013 10
26 Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / Tạ Đăng Thuần chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. 620.8|Gi108 2021 3