Quyển sách với tựa đề “Organic: Australia-Vietnam” là sản phẩm được tạo thành từ Chương trình thí điểm Tài trợ Cam kết Tăng cường Kinh tế giữa Australia và Việt Nam (AVEG) do các đóng góp biên dịch và biên tập từ các chuyên gia giảng dạy từng buổi học và đội ngũ chuyên gia của Mekong Organics. Sách được biên tập dựa trên thông tin từ bài giảng trực tuyến của chuyên gia nhằm cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân đến học viên và quý bạn nhà nông đã, đang và sẽ thực hành sản xuất, chứng nhận và thương mại nông sản phẩm hữu cơ. 

 

Quyển sách “Organic: Australia-Vietnam”

Số phân loại: 631.584/O68 

Quyển sách được chia làm 5 chương. Chương 1 nói về sự dịch chuyển nông nghiệp hữu cơ ở địa phương, vùng quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chương 2 giới thiệu chi tiết về các nguyên tắc và thực tiễn trong canh tác và nuôi trồng hữu cơ. Tầm quan trọng của việc chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ đối với nông sản phẩm hữu cơ được trình bày chi tiết ở Chương 3. Chương 4 sẽ giới thiệu đến quý độc giả về chế biến nông sản phẩm hữu cơ ở phạm vi nông hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô công nghiệp, xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, quản trị minh bạch hệ thống thực phẩm hữu cơ và phát triển thương hiệu. Các trường hợp điển hình, câu chuyện làm nông hữu cơ hiệu quả được trình bày Chương 5.

Cấu trúc các bài viết rất đa dạng, không theo một khuôn mẫu học thuật nhất định. Một số bài viết được biên tập theo phương pháp hàng lâm học thuật, tuy nhiên có rất nhiều bài viết được biên tập dưới góc độ câu chuyện, những ghi nhận và thử thách từ thực tiễn của nhà nông, doanh nghiệp, và những nhận định của chuyên gia. Đặc biệt có bài viết được thể hiện bằng phương pháp “infographic” và tiếp cận “chú họa” mô tả về hình ảnh học viên lớp Mekong Organics.

Sách trưng bày tại kho Mượn đọc - tầng 3, thân mời các bạn đến tham khảo!