Thư viện giới thiệu đến bạn đọc, danh mục khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin năm 2022. Vui lòng đến Kho tài liệu nội sinh (Tầng 3) để tham khảo.

STT Tiêu đề Tác giả Thông tin xuất bản Barcode Ký hiệu xếp giá.
1 Xây dựng sàn giao dịch các sản phẩm đặc thù (OCOP) của tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Dương Văn Khang ; ThS. Nguyễn Hoàng Tùng (giảng viên hướng dẫn) Dương, Văn Khang. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002668    006.7 Kh106 2022
2 Thiết kế website quản lý công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học An Giang : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Đặng Tiến Sĩ  ; ThS. Hồ Nhã Phong (giảng viên hướng dẫn) Đặng, Tiến Sĩ. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002667    006.7 S300 2022
3 Xây dựng hệ thống ghi nhận thông tin nhịp tim và nồng độ oxy trong máu - giao tiếp mạng Blockchain và hệ thống HIS : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Trương Huỳnh Phú Quí   ; ThS. Trương Minh Tuyền (giảng viên hướng dẫn) Trương, Huỳnh Phú Quí. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002666    005.713 Qu300 2022
4 Xây dựng hệ thống quản lý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo tại Trường Đại học An Giang : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Lê Công Hậu ; ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền (giảng viên hướng dẫn). Lê, Công Hậu. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002665    005.7 H125 2022
5 Hệ thống hỗ trợ chấm công tự động bằng camera AI  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Võ Thành Thuận ; TS. Huỳnh Phước Hải (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thành Thuận. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002664    006.4 Th502 2022
6 Ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý nhân sự : Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm / Nguyễn Hữu Lợi ; TS. Nguyễn Văn Hoà (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Hữu Lợi. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002682    005.3 L462 2022
7 Xây dựng ứng dụng di động theo dõi quá trình học tập của sinh viên  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Nguyễn Thị Yến Nhi ; TS. Huỳnh Phước Hải (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Yến Nhi. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002681    005.2 Nh300 2022
8 Xây dựng hệ thống xét cấp học bổng sinh viên : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Nguyễn Thị Lệ Hằng ; ThS. HuỳnhCao Thế Cường, CN. Lê Xuân Phi (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Lệ Hằng. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002680    005.2 H116 2022
9 Xây dựng hệ thống đặt lịch khám bệnh tại phòng khám Bác sĩ gia đình : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Dương Huỳnh Phúc Hậu ; TS. Huỳnh Phước Hải (giảng viên hướng dẫn). Dương, Huỳnh Phúc Hậu. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002673    005.3 H125 2022
10 Xây dựng ứng dụng di động quản lý vận tải e-logistics : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Cao Hoàng Minh ; ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn (giảng viên hướng dẫn). Cao, Hoàng Minh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002672    005.2 M312 2022
11 Nghiên cứu và ứng dụng mạng cảm biến không dây trong quản lý nông trại : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Nguyễn Hoàng Danh ; TS. Đoàn Thanh Nghị (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Hoàng Danh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002671    004.67 D107 2022
12 Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Đặng Thị Phương Thanh ; TS. Đoàn Thanh Nghị (giảng viên hướng dẫn). Đặng, Thị Phương Thanh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002670    005.74 Th107 2022
13 Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán nhận dạng côn trùng : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Phan Hoàng Trung ; TS. Đoàn Thanh Nghị (giảng viên hướng dẫn). Phan, Hoàng Trung. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002675    005.73 Tr513 2022
14 Xây dựng hệ thống quản lý phân công giảng dạy Khoa Công nghệ thông tin : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Trần Thanh Khan ; ThS. Trương Thị Diễm (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thanh Khan. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002669    005.3 Kh105 2022
15 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên nội và ngoại trú Trường Đại học An Giang : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Đào Hữu Thắng ; ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, CN. Lê Xuân Phi (giảng viên hướng dẫn). Đào, Hữu Thắng. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002674    005.3 Th116 2022
16 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống WebGIS phục vụ quản lý môi trường sản xuất nông nghiệp của nông trại : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin /  Đặng Thị Thanh Ngân ; TS. Đoàn Thanh Nghị  (giảng viên hướng dẫn). Đặng, Thị Thanh Ngân. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002677    006.7 Ng121 2022
17 Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên Trường Đại học An Giang bằng công nghệ Blockchain Hyperledger Fabric - Phân hệ Network và SDK : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Phan Ngọc Tuấn  ; TS. Nguyễn Văn Hoà  (giảng viên hướng dẫn). Phan, Ngọc Tuấn. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002676    005.1 T502 2022
18 Xây dựng ứng dụng nhận dạng côn trùng cho các thiết bị di động  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Phương Thái Ngọc ; TS. Đoàn Thanh Nghị (giảng viên hướng dẫn). Phương, Thái Ngọc . An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002683    005.25 Ng419 2022
19 Xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm tra và thi trực tuyến  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Trương Như Ý ; ThS. Nguyễn Hoàng Tùng  (giảng viên hướng dẫn). Trương, Như Ý. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002679    005.3 Y600 2022
20 Hệ thống hỗ trợ quản lý Trường Mầm Non bằng camera AI : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Huỳnh Thị Kim Sang  ; TS. Huỳnh Phước Hải   (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Thị Kim Sang. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002678    006.4 S106 2022
21 Xây dựng chatbot hỗ trợ công tác sinh viên  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Phan Nhật Hào ; ThS. Lê Thị Minh Nguyệt, CN. Lê Xuân Phi (giảng viên hướng dẫn). Phan, Nhật Hào. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002684    005.3 H108 2022
22 Xây dựng hệ thống quản lý thi đua và khen thưởng cho sinh viên  : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin / Võ Thị Yến Nhi  ; ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, CN. Lê Xuân Phi (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thị Yến Nhi. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002688    005.3 Nh300 2022
23 Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên Trường Đại học An Giang bằng công nghệ Blockchain Hyperledger Fabric - Phân hệ ứng dụng Web : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Lê Thị Mỹ Tiên ; ThS. Nguyễn Hoàng Tùng (giảng viên hướng dẫn) Lê, Thị Mỹ Tiên. An Giang : Đại học An Giang, 2022 180307002686    006.7 T305 2022
24 Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán nhận dạng hành động bất thường của bệnh nhân tại nhà : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Minh Tâm ; TS. Đoàn Thanh Nghị  (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Minh Tâm. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002685    006.4 T120 2022
25 Xây dựng hệ thống giám sát môi trường tại phòng máy chủ : Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Quan Dinh ; TS. Huỳnh Phước Hải (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Quan Dinh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180307002687    006.78 D312 2022