Thư viện xin giới thiệu cùng bạn đọc danh mục chuyên đề tốt nghiệp ngành chăn nuôi.

Bạn đọc đến Kho tài liệu nội sinh (Tầng 3 - Thư viện) để tham khảo.

STT Tiêu đề Tác giả Thông tin xuất bản Barcode Ký hiệu xếp giá.
1 Một số đặc điểm dịch tễ của giun sán trên mèo nuôi tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Nguyễn Thị Kim Anh ; TS. Nguyễn Phi Bằng (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Kim Anh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004022    CN-DH19CN A107 2022
2 Khảo sát tình hình chăn nuôi bò và tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa của bò tại huyện Chợ Mới :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Nguyễn Phú Thọ ; ThS. Trương Thanh Nhã (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Phú Thọ. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004029    CN-DH19CN Th400 2022
3 Khảo sát tình hình chăn nuôi bò và tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa của bò tại huyện Tịnh Biên :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Lê Mỹ Huyền ; ThS. Trương Thanh Nhã (giảng viên hướng dẫn). Lê, Mỹ Huyền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004021    CN-DH19CN H527 2022
4 Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Đoàn Thanh Lâm ; ThS. Hồ Xuân Nghiệp (giảng viên hướng dẫn). Đoàn, Thanh Lâm. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004032    CN-DH19CN L120 2022
5 Phân lập và định danh vi khuẩn Lactobacillus sp. từ phân bò và phân gà :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Lê Thị Mỹ Tuyền ; TS. Nguyễn Thị Hạnh Chi (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Mỹ Tuyền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004031    CN-DH19CN T527 2022
6 Khảo sát tình hình sử dụng vaccine phòng bệnh truyền nhiễm trên chó tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Nguyễn Thành Vụ ; ThS. Vũ Ngọc Hoài (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thành Vụ. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004027    CN-DH19CN V500 2022
7 Khảo sát đặc điểm bệnh viêm tử cung tích mủ trên chó :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Néang Chanh Lâk ; TS. Nguyễn Thế Thao (giảng viên hướng dẫn). Néang, Chanh Lâk. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004028    CN-DH19CN L100 2022
8 Hiện trạng chăn nuôi heo tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Lê Duy Hậu ; ThS. Hồ Xuân Nghiệp (giảng viên hướng dẫn). Lê, Duy Hậu. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004023    CN-DH19CN H125 2022
9 Ảnh hưởng của bổ sung tinh bột lên men đến năng suất tăng trưởng của gà Nòi :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Chau Hêne ; ThS. Trần Trung Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Chau, Hêne. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004024    CN-DH19CN N200 2022
10 Ảnh hưởng của bổ sung tỏi tươi lên khả năng sinh trưởng của gà nòi lai :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Nguyễn Thái Hòa ; TS. Nguyễn Thị Thu Hồng (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thái Hòa. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004034    CN-DH19CN H401 2022
11 Ảnh hưởng của các mức bổ sung bột thảo dược đến khối lượng và tỷ lệ tăng các chiều đo cơ thể của gà Nòi :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Nguyễn Minh Đức ; TS. Nguyễn Tuyết Giang (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Minh Đức. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004025    CN-DH19CN Đ552 2022
12 So sánh khả năng sinh sản của gà trống nòi màu lông khác nhau nuôi thả vườn trong hộ gia đình :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Néang Ry ; TS. Nguyễn Bá Trung (giảng viên hướng dẫn). Néang, Ry. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004033    CN-DH19CN R600 2022
13 Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch lên mức ăn và tỷ lệ sống dế ta (Gryllus bimaculatus) :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Đinh Phát Tài ; TS. Bùi Phan Thu Hằng (giảng viên hướng dẫn). Đinh, Phát Tài. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004030    CN-DH19CN T103 2022
14 Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ban đầu đến hàm lượng ni tơ hòa tan trong cây Mai dương (Mimosa pigra) và rau muống (Ipomoea aquatica) :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi / Chau Sóc Hiếp ; TS. Nguyễn Thị Thu Hồng (giảng viên hướng dẫn). Chau, Sóc Hiếp. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004026    CN-DH19CN H307 2022