Thư viện xin giới thiệu cùng bạn đọc danh mục chuyên đề tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật. Bạn đọc đến Kho tài liệu nội sinh (Tầng 3 - Thư viện) để tham khảo.

STT Tiêu đề Tác giả Thông tin xuất bản Barcode Ký hiệu xếp giá.
1 Thu thập, phân lập, hình thái, triệu chứng và khả năng gây bệnh loét thân xì mủ do vi khuẩn trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) huyện Châu Thành, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Võ Minh Tấn ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn). Võ, Minh Tấn. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004015    BVTV-DH19BT T121 2022
2 Ảnh hưởng của phân gà, vôi và vi khuẩn Rhizobium lên năng suất đậu xanh trong đê bao huyện An Phú, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Trọng Phúc ; PGS.TS. Nguyễn Văn Chương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Trọng Phúc. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004052    BVTV-DH19BT Ph506 2022
3 Xác định nồng độ tinh dầu quế quản lý bệnh thán thư (Colletotrichum sp.) trên xoài : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trần Quang Duy ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân (giảng viên hướng dẫn). Trần, Quang Duy. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004053    BVTV-DH19BT D523 2022
4 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ dịch lỏng ủ từ quả chuối đến sinh trưởng và năng suất của cây cải thìa (Brassica rapa Chinensis) tại Trường Đại học An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Trọng Nghĩa ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Trọng Nghĩa. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004066    BVTV-DH19BT Ngh301 2022
5 Khảo sát ảnh hưởng của 3 loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất cây cải ngọt (Brassica integrifol) tại Trường Đại học An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Cao Thị Tuyết Như ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Cao, Thị Tuyết Như. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004067    BVTV-DH19BT Nh550 2022
6 Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng sinh học Amino Tech đến sinh trưởng và năng suất xà lách Salato 94 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thái Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thái Ngọc. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004068    BVTV-DH19BT Ng419 2022
7 Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Amino Tech đến sinh trưởng và năng suất xà lách xoăn chịu nhiệt SSC 018 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Trần Thị Cẩm Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Mich Châu (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Cẩm Ngân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004069    BVTV-DH19BT Ng121 2022
8 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ và CO2 cao lên sinh trưởng và năng suất cây cà chua trong nhà kính :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Chau Sóc Sanl ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Chau, Sóc Sanl. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004070    BVTV-DH19BT S100 2022
9 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ và CO2 cao lên sinh trưởng và năng suất cây đậu nành trong nhà kính :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Hà Trọng Nghĩa ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Hà, Trọng Nghĩa. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004071    BVTV-DH19BT Ngh301 2022
10 Ảnh hưởng liều lượng phân dơi lên sinh trưởng và năng suất cải xanh mỡ bán thủy canh :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Phú Thạnh ; ThS. Võ Thị Xuân Tuyền (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Phú Thạnh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004074    BVTV-DH19BT Th107 2022
11 Ảnh hưởng của nồng độ IAA và NAA đến khả năng ra rễ của cành giâm trên cây bông trang Ixora coccinea : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Tuấn Vũ ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Tuấn Vũ. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004078    BVTV-DH19BT V500 2022
12 Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế lên sinh trưởng và năng suất xà lách Prizehead (Lactuca sativa) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Hồng Nhung ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Hồng Nhung. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004079    BVTV-DH19BT Nh513 2022
13 Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế lên sinh trưởng và năng suất xà lách Romaine (Lactuca sativa) tại khu thực nghiệm Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Tạ Thị Kim Ngân ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Tạ, Thị Kim Ngân. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004080    BVTV-DH19BT Ng121 2022
14 Tình hình gây hại và biện pháp quản lý dịch hại trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại huyện Chợ Mới, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Ngọc Khoa ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Ngọc Khoa. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004081    BVTV-DH19BT Kh401 2022
15 Tình hình gây hại và biện pháp quản lý dịch hại trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại Châu Thành, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Bùi Minh Thông ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn). Bùi, Minh Thông. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004082    BVTV-DH19BT Th455 2022
16 Điều tra tình hình gây hại và biện pháp quản lý dịch hại trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại huyện Châu Phú, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Vỹ Khang ; TS. Nguyễn Phú Dũng (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Vỹ Khang. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004083    BVTV-DH19BT Kh106 2022
17 Khảo sát tính hữu thụ của một số tổ hợp lai lúa thơm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Võ Vương ; TS. Bùi Thị Dương Khuyều ; ThS. Nguyễn Kim Khánh (giảng viên hướng dẫn). Võ, Vương. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004084    BVTV-DH19BT V561 2022
18 Khảo sát ảnh hưởng của các mức  độ vôi lên sự hấp phu Asen và năng suất cây bắp : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Huỳnh Khanh Phol ; PGS.TS. Nguyễn Văn Chương (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Khanh Phol. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004085    BVTV-DH19BT Ph429 2022
19 Khảo sát đặc tính nông học của sáu dòng lúa trong vụ đông xuân 2021 - 2022 tại Tân Châu, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Hà Phú Quý ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn). Hà, Phú Quý. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004096    BVTV-DH19BT Q523 2022
20 Khảo sát đặc tính nông học, thành phần năng suất của 6 dòng lúa chọn tạo trong vụ đông xuân 2021 - 2022 tại Tân Châu, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Trần Thị Mỹ Như ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Mỹ Như. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004097    BVTV-DH19BT Nh550 2022
21 Khảo sát đặc tính nông học của bảy giống lúa vụ đông xuân 2021 - 2022 tại Tân Châu, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Đoàn Công Vẹn ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn). Đoàn, Công Vẹn. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004098    BVTV-DH19BT V203 2022
22 Khảo sát chất lượng hạt giống nếp ở lò sấy tại Phú Tân, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Nhã Phương ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Nhã Phương. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004099    BVTV-DH19BT Ph561 2022
23 Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật bản địa (IMO) đến sinh trưởng và năng suất của cây cải xanh (Brassica juncea) tại trường Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trần Thị Mỹ Duyên ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Mỹ Duyên. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004100    BVTV-DH19BT D527 2022
24 Khảo sát ảnh hưởng của 3 loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của cây rau muống tại trường Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Thị Thùy Nhi ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Thùy Nhi. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004101    BVTV-DH19BT Nh300 2022
25 Khảo sát ảnh hưởng của một số hóa chất lên khả năng nảy mầm của hạt nhàu (Morinda citrifolia L.) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lý Gia Khiêm ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn). Lý, Gia Khiêm. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004102    BVTV-DH19BT Kh304 2022
26 Ảnh hưởng của các phương pháp khử trùng và nồng độ Benzyladenin đến khả năng nẩy mầm hạt Lan Phi Điệp Tím trong điều kiện in Vitro : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phan Hữu Đan ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn). Phan, Hữu Đan. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004103    BVTV-DH19BT Đ105 2022
27 Khảo sát ảnh hưởng của liều lượng phân gà lên sinh trưởng và năng suất xà lách Romaine (Lactuca sativa) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Minh Thái ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Minh Thái. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004104    BVTV-DH19BT Th103 2022
28 Ảnh hưởng của chất khử trùng và nồng độ Benzyl adenin đến khả năng tái sinh chồi Lan Đại Ý Thảo trong điều kiện in Vitro : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Hồ Phú Dinh ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn). Hồ, Phú Dinh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004105    BVTV-DH19BT D312 2022
29 Thu thập, phân lập, hình thái, triệu chứng và khả năng gây bệnh nứt thân xì mủ so nấm trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại TP. Châu Đốc, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Văn Mẫn ; TS. Nguyễn Phú Dũng (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Văn Mẫn. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004106    BVTV-DH19BT M121 2022
30 Hiệu lực ức chế của tinh dầu vỏ cam sành đối với vi khuẩn (Erwinia sp.) gây bệnh thối nhũn trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trương Tấn Khởi ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Trương, Tấn Khởi. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004107    BVTV-DH19BT Kh462 2022
31 Hiệu lực bốn loại dịch trích thực vật phòng trừ sâu keo (Spodoptera frugiperda) hại bắp trong điều kiện phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Quốc Huy ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Quốc Huy. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004108    BVTV-DH19BT H523 2022
32 Hiệu lực ức chế của tinh dầu bạch đàn đối với vi khuẩn (Erwinia sp.) gây bệnh thối nhũng trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lê Quốc Khánh ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Lê, Quốc Khánh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 180308004109    BVTV-DH19BT Kh107 2022
33 Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của rau muống tại Long Xuyên An Giang 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Lê Minh Toàn ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn). Lê, Minh Toàn. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004113    BVTV-DH19BT T406 2022
34 Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ và CO2 tăng cao lên sự sinh trưởng và năng suất của cây mè đen ADB1 trong nhà kính :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Hồng Hậu ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Hồng Hậu. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004114    BVTV-DH19BT H111 2022
35 Ảnh hưởng của liều lượng phân bò lên sinh trưởng và năng suất cải cay xoắn Giant (Brassica juncea) :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Đinh Pha Nhí ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Đinh, Pha Nhí. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004115    BVTV-DH19BT Nh300 2022
36 Khảo sát sinh trưởng và năng suất của 3 giống đậu đũa tại thành phố Long Xuyên, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Võ, Thành Vinh ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thành Vinh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004116    BVTV-DH19BT V312 2022
37 Khảo sát ảnh hưởng của 3 loại phân bón hữu cơ lên sinh trưởng và năng suất trên cây cải ngọt tại Long Xuyên, An Giang năm 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Trọng Hiếu ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Trọng Hiếu. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004117    BVTV-DH19BT H309 2022
38 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ và CO2 cao lên sinh trưởng và năng suất của giống bắp nếp lai F1 trong nhà kính :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Dương Văn Khang ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Dương, Văn Khang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004118    BVTV-DH19BT Kh106 2022
39 Hiệu quả phòng trừ rầy phấn trắng trên cây cà tím trồng trong chậu bằng các hoạt chất bảo vệ thực vật tại thoại sơn An Giang năm 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Tạ Ngọc Thái ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn). Tạ, Ngọc Thái. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004119    BVTV-DH19BT Th103 2022
40 Khảo sát đặc tính nông học của những dòng lúa mới trong vụ đông xuân 2021 - 2022 tại Tân Châu, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Kiều Trinh ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Kiều Trinh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004120    BVTV-DH19BT Tr312 2022