Thư viện xin giới thiệu cùng bạn đọc, danh mục chuyên đè tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học cây trồng và chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Thân mời các bạn đến Kho tài liệu nội sinh - Tầng 3 (Thư viện) để tham khảo bản in.

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin xuất bản Barcode Ký hiệu xếp giá
1 Tình hình gây hại và biện pháp quản lý dịch hại trên mít siêu sớm (Artocarpus heterophyllus Lam.) tại TP. Châu Đốc, An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Trần Quốc Tấn ; TS. Nguyễn Phú Dũng (giảng viên hướng dẫn). Trần, Quốc Tấn. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004035    KHCT-DH19TT T121 2022
2 Hiệu quả phân gà, phân trùn quế và dung dịch vi sinh vật bản địa (IMO) đến sinh trưởng và năng suất của cây đậu bắp tại trường Đại học An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Trần Đình Minh Huy ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Trần, Đình Minh Huy. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004036    KHCT-DH19TT H523 2022
3 Khảo sát ảnh hưởng của phân gà, phân trùn quế và phân ủ từ chuối đến sinh trưởng và năng suất của cây rau dền :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Trần Huỳnh Dương ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn). Trần, Huỳnh Dương. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004037    KHCT-DH19TT D561 2022
4 Ảnh hưởng của 3 liều lượng phân bón đến sinh trưởng năng suất và phẩm chất của cà chua cheery tại An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Phan Rạng Rở ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn). Phan, Rạng Rở. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004038    KHCT-DH19TT R460 2022
5 Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể đến sinh trưởng của cây Astrophytum asterias :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Lê Trường Giang ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn). Lê, Trường Giang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004039    KHCT-DH19TT Gi106 2022
6 So sánh giá thể phân bò và phân trùn quế lên sự sinh trưởng phát triển củ cải đỏ cherry :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Phan Nhật Điền ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn). Phan, Nhật Điền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004040    KHCT-DH19TT Đ305 2022
7 Tuyển chọn vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) có khả năng cố định đạm, hòa tan lân và tiết IAA trên đất nhiễm mặn ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / NLê Cà Ly Anh ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn). Lê, Cà Ly Anh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004041    KHCT-DH19TT A107 2022
8 Ảnh hưởng của liều lượng phân dế đến sinh trưởng và năng suất của xà lách Romaine (Lactuca sativa) :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Nguyễn Nhựt Linh ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Nhựt Linh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004042    KHCT-DH19TT L312 2022
9 Hiệu lực của tinh dầu lá ổi phòng trừ sâu xanh da láng (Spodoptera exigua Hubner) gây hại trên hành tại khu thí nghiệm trường Đại học An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Hồ Quốc Huy ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Hồ, Quốc Huy. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004043    KHCT-DH19TT H523 2022
10 Ảnh hưởng của các nồng độ Garbage enzyme đậu nành đến sinh trưởng và năng suất xà lách xoăn TN518 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Nguyễn Huỳnh Thị Như Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Huỳnh Thị Như Ngọc. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004044    KHCT-DH19TT Ng419 2022
11 Ảnh hưởng của liều lượng phân dế mèn lên sự sinh trưởng, năng suất của cây cải xanh vụ xuân hè 2022 tại khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Đoàn Khắc Huy ; ThS. Võ Thị Xuân Tuyền (giảng viên hướng dẫn). Đoàn, Khắc Huy. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004045    KHCT-DH19TT H523 2022
12 Khảo sát ảnh hưởng của Ca(OCI)2 và nồng độ các loại Cytokinin đến khả năng tái sinh chồi bạc hà chanh sả (Melissa officinalis L.) trong điều kiện in vitro :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Nguyễn Thị Huyền Trang ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Huyền Trang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004046    KHCT-DH19TT Tr106 2022
13 Ảnh hưởng liều lượng phân trùn quế lên sinh trưởng và năng suất của rau muống năm 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Nguyễn Hữu Duy ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Hữu Duy. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004047    KHCT-DH19TT D523 2022
14 Hiệu quả của liều lượng phân và vi khuẩn nội sinh cố định đạm đến độ phì nhiêu đất và năng suất của cây bắp lai tại huyện An Phú, tỉnh An Giang :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Đinh Quang Khánh ; PGS.TS. Nguyễn Văn Chương (giảng viên hướng dẫn). Đinh, Quang Khánh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004048    KHCT-DH19TT Kh107 2022
15 Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nấm Arthrobotrys oligospora và vi khuẩn Bacillus sp., Paenibacillus chitinolyticus đối với 2 giống tuyến trùng trên cây ớt tại An Phú trong phòng thí nghiệm và nhà lưới :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Chau Ba Răng ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Chau, Ba Răng. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004049    KHCT-DH19TT R116 2022
16 Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nấm Arthrobotrys oligospora và vi khuẩn Bacillus sp., Paenibacillus chitinolyticus đối với 2 giống tuyến trùng trên cây ớt tại Chợ Mới trong phòng thí nghiệm và nhà lưới :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Đặng Thành Nhân ; ThS. Lê Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn). Đặng, Thành Nhân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004050    KHCT-DH19TT Nh121 2022
17 Khảo sát đặc điểm hình thái và khả năng gây bệnh của các dòng nấm Fusarium sp. gây bệnh thối gốc trên khóm :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Võ Trung Tín ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân (giảng viên hướng dẫn). Võ, Trung Tín. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004051    KHCT-DH19TT T311 2022
18 Khảo sát sinh trưởng và năng suất 3 giống đậu đũa tại Long Xuyên, An Giang 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Võ Tấn Tới ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn). Võ, Tấn Tới. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004090    BVTV-DH19BT T462 2022
19 Ảnh hưởng của 3 loại phân bón lá hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất cây cải thìa tại Long Xuyên An Giang 2022 :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Trương Phước Hậu ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn). Trương, Phước Hậu. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004089    BVTV-DH19BT H125 2022
20 Hiệu lực ức chế của tinh dầu sả đối với vi khuẩn (Erwinia sp.) gây bệnh thối nhũn trên cà chua trong điều kiện phòng thí nghiệm :  Chuyên đề tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Phước Lộc ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Phước Lộc. An Giang : Đại học An Giang , 2022. 180308004088    BVTV-DH19BT L451 2022