Từ tác giả của cuốn sách bán chạy cực kỳ nổi tiếng 7 thói quen của thanh thiếu niên thành đạt là hướng dẫn cần thiết giúp thanh thiếu niên đối phó với những thách thức lớn mà họ gặp phải trong cuộc sống—hiện đã được cập nhật cho thời đại truyền thông xã hội ngày nay.

Trong ấn bản mới được sửa đổi này, tác giả Sean Covey giúp thanh thiếu niên tìm ra cách tiếp cận sáu thách thức lớn mà họ gặp phải: đạt được lòng tự trọng, đối xử với cha mẹ, kết bạn, khôn ngoan về tình dục, đối phó với chất gây nghiện, thành công ở trường và lập kế hoạch một nghề nghiệp.

Sean  Covey hiểu nỗi đau và sự bối rối mà thanh thiếu niên và cha mẹ của họ trải qua khi đối mặt với những khó khăn chung, nặng nề và thay đổi cuộc sống này. Anh ấy chỉ cho độc giả cách sử dụng các thói quen để đương đầu, quản lý và cuối cùng là chinh phục từng thử thách—và trở nên hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn.

 Cuôn sách hiện đã được cập nhật cho thời đại truyền thông xã hội và kỹ thuật số, Sean  Covey trình bày cách công nghệ ảnh hưởng đến sáu quyết định này, giữ cho thông tin và lời khuyên phù hợp với thanh thiếu niên ngày nay.

“There are six key decisions you make during your teen years that can make or break your future. So, choose wisely, and don’t blow it”.

“Có sáu quyết định quan trọng bạn đưa ra trong những năm tuổi thời thanh thiếu niên có thể tạo nên hoặc phá vỡ tương lai của bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan và đừng thổi bay nó”.

Sách trưng bày tại Điểm hẹn Hoa Kỳ, thân mời bạn đọc đến tham khảo!

Số phân loại: 155.5/C873-USA