Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục khóa luận tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học và các nghiên cứu khoa học cấp Trường

Sách trưng bày tại kho Tài liệu nội sinh, Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Ký hiệu xếp giá
1 Thử nghiệm kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ quy mô cộng đồng trong canh tác lúa tại Tịnh Biên, An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Phát triển nông thôn / Nguyễn Thành Sang ; TS. Phạm Huỳnh Thanh Vân (Giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thành Sang. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 338.14/S106 
2 Physical education with Brainballs" to improve english, math skills, motor skills and physical fitness in 7-years-old pupils in Vietnam  Phạm Văn Hận." Phạm, Văn Hận. Poland Wroclaw university of health and sports sciences, 2022. 372.86/H121 
3 Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng Ginzburg-Landau phức và phương trình vi phân bậc phân thứ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Dương Giao Kỵ. Dương Giao Kỵ. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 515.35/K600
4 Điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Võ Thành Tài, Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. Võ, Thành Tài. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 515.7/T103
5 Điều tra thành phần bệnh hại và khảo sát sự ảnh hưởng của việc bổ sung phân bón hữu cơ đến sinh trưởng và phát triển trên cây dưa hấu (Citrullus lanatus) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Nguyễn Huỳnh Đức ; ThS. Văn Viễn Lương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Huỳnh Đức. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 635.615/Đ552
6 Điều tra thành phần bệnh hại và khảo sát sự ảnh hưởng của việc bổ sung phân bón hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất trên cây dưa leo (Cucumis sativus L.) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Nguyễn Hửu Phước Nhân ; ThS. Trịnh Hoài Vũ (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Hửu Phước Nhân. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 635.63/Nh121
7 Xác định hàm lượng polysaccharides và triterpen trong các tiến trình nhân sinh khối nấm thượng hoàng Phellinus linteus : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Lư Thanh Hiền  ; TS. Hồ Thị Thu Ba (giảng viên hướng dẫn). Lư, Thanh Hiền. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 635.8/H305 2022
8 Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng BAP, NAA và ẩm độ môi trường đến sự hình thành hoa và keiki ở lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum LindL.) trong điều kiện in vitro : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Trần Thị Mỹ Ngọc ; ThS. Phạm Trường An (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Mỹ Ngọc. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 635.98/Ng419 2022
9 Khảo sát ảnh hưởng của nano bạc, nano đồng, nano bạc đồng, nano Mg - Mn - Ca  đến sự sinh trưởng của lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum LinL.) với điều kiện khí hậu tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Phan Thị Tuyết Mai  ; TS. Trương Thị Ánh Phương, ThS. Phạm Trường An (giảng viên hướng dẫn). Phan, Thị Tuyết Mai. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 635.98/M103
10 Đánh giá lòng tin của công chúng vào dịch vụ y tế tại tỉnh An Giang : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Phạm Xuân Quỳnh, Đặng Hùng Vũ,  Châu Hồng Phương Thảo, Cao Tiến Sĩ Phạm, Xuân Quỳnh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 658.8384/Qu530 
11 Khảo sát khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của cao chiết lá Hồng Quân (Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch)  : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Trần Trung Kiên ; ThS. Lý Thị Thanh Thảo (giảng viên hướng dẫn) Trần, Trung Kiên. An Giang : Đại học An Giang, 2022 660.63/K305
12 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết cây An Xoa (Helicteres hirsyta Lour.) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Trần Thị Linh Ngân ; TS.Đoàn Thị Minh Nguyệt (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Linh Ngân. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 660.63/Ng121
13 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn) và vật liệu giữ ẩm từ bã lá sen : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Nguyễn Thị Quỳnh Như ; ThS. Vương Bảo Ngọc (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Quỳnh Như. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 660.63/Nh550
14 Khảo sát dấu chuẩn phân tử SSR liên quan tính trạng dày vỏ và độ ngọt của một số giống xoài  : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Huỳnh Thị Phương Nhi ; TS.Nguyễn Thị Mỹ Duyên, TS. Đỗ Tấn Khang (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Thị Phương Nhi. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 660.65/Nh300 
15 Khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng oxy hóa của tinh dầu vỏ Chanh (Citrus aurantifolia).  : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Sinh học / Phạm Thị Cẩm Tiên ; ThS. Bằng Hồng Lam (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Cẩm Tiên. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 661.806/T305