An Giang là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có vị trí chiến lược quan trọng ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Từ khi thành lập tỉnh vào năm 1832 đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm, người dân An Giang với truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thuỷ chung anh dũng bảo vệ quê, cuộc sống đã chiến ở hương, bảo vệ vùng phên dậu biên cương của Tổ quốc và xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vùng đất và con người An Giang không ngừng được bồi đắp và làm phong phú thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, tỉnh An Giang ngày càng vươn lên khẳng định vị thế, vai trò quan trọng là vùng kinh tế trọng điểm và là cửa ngõ kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với ASEAN qua châu thổ sông Mêkông.

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), để lưu lại những giá trị lịch sử vẻ vang, ghi dấu chặng đường phát triển từng giai đoạn đã qua; đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của con người An Giang trong suốt tiến trình lịch sử 190 năm; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế, Tỉnh uỷ An Giang phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học: An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022).

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)

Số phân loại:  959.791 A105 2022

Cuốn kỷ yếu được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)”, cuốn kỷ yếu gồm 47 bài viết và chia thành 6 phần:

  • Phần I: Quá trình hình thành, di dân, lập ấp, chính sách khai hoang, mở rộng các dinh điền, phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang thời nhà Nguyễn;
  • Phần II: Công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước của nhân dân An Giang;
  • Phần III: Những danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh gắn với vùng đất An Giang;
  • Phần IV: Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang trong 92 năm (1930-2022);
  • Phần V: Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang;
  • Phần VI: An Giang trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

=> Tài liệu hiện đang trưng bày tại tầng 3 - Thư viện, các bạn có thể đến tìm đọc nhé!