Sổ tay Hóa thực phẩm là một tài liệu tham khảo toàn diện về các khía cạnh hóa học khác nhau của thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. Ngoài kiến ​​thức truyền thống, sổ tay này bao gồm các nghiên cứu và phát kiến mới nhất về hóa học thực phẩm trong các lĩnh vực thực phẩm chức năng và dược phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ và biến đổi gen, chế biến thực phẩm không dùng nhiệt cũng như công nghệ nano.

Ngoài ra, sổ tay này bao gồm cả hóa học cơ bản và nâng cao cho nghiên cứu thực phẩm và các ứng dụng thực tế của nó trong các ngành và lĩnh vực liên quan đến thực phẩm.

Sổ tay phù hợp cho sinh viên đại học và sau đại học trong việc nghiên cứu về hóa học thực phẩm trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

 

Xem chi tiết sổ tay tại đây