Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Luận văn thạc sĩ, Đề tài nghiên cứu khoa học vừa bổ sung vào kho Tài nguyên nội sinh.

Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả

Thông tin XB

Số phân loại
1 Xây dựng hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ sử dụng công nghệ Blockchain : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin chuyên ngành Khoa học máy tính ; Mã số: 8480101 / Dương Tuấn Dũng ; TS.  Nguyễn Văn Hòa (Hướng dẫn khoa học). Dương, Tuấn Dũng. Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2022. 005.1/D513
2 Hoạt động xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện trường Đại học An Giang : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Thư viện ; Mã số: 8320203 / Nguyễn Hoàng Mai ; TS.  Ngô Thị Huyền (Hướng dẫn khoa học). Nguyễn, Hoàng Mai. TP. HCM : Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, 2022. 025.4/M103
3 Vấn đề định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trên báo điện tử:  Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Báo chí; Mã số: 8320101-01-UD / Nguyễn Ngọc Anh Thư ; TS.  Nguyễn Thị Dịu (Hướng dẫn khoa học). Nguyễn, Ngọc Anh Thư. Hà Nội : Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 070.172/Th550
4 Di cư của đồng bào Khmer tỉnh An Giang: thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Mai Thị Vân, Phan Thị Thanh Huyền, Trương Chí Hùng. Mai, Thị Vân. An Giang : Đại học An Giang, 2022 306.24/V121
5 Lịch sử ngoại giao Việt Nam từ thế kỷ X đến nay : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Bảo Kim. Nguyễn, Bảo Kim An Giang : Đại học An Giang, 2022. 327.597/K310
6 Dẫn luận ngôn ngữ học và ngữ âm Tiếng việt / Tôn Thị Tuyết Oanh. Tôn, Thị Tuyết Oanh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 410.7/O408
7 Tiếng anh chuyên ngành sư phạm Toán / Phạm Thị Thu Hoa. Phạm, Thị Thu Hoa. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 428.2402451/H401
8 Hình học cao cấp : Tài liệu giảng dạy / Lê Ngọc Quỳnh. Lê, Ngọc Quỳnh. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 516/Qu
9 Phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học vật lý phổ thông : Tài liệu giảng dạy / Đổng Thị Kim Phượng. Đổng, Thị Kim Phượng. An Giang : Đại học An Giang, 2022 530.071/Ph561
10 Phương pháp giảng dạy bài tập vật lý phổ thông : Tài liệu giảng dạy / Đổng Thị Kim Phượng. Đổng, Thị Kim Phượng. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 530.076/Ph561
11 Thống kê phép thí nghiệm chăn nuôi : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Bình Trường. Nguyễn, Bình Trường An Giang : Đại học An Giang, 2022. 636.0072/Tr561
12 Examining the Drivers of Cutomer Responses to Social Media Experiences:  A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in management Nguyễn Thị Minh Hải. Nguyễn, Thị Minh Hải. Australia The University of Melbourne, 2020. 658.83/H103
13 Ứng dụng mô hình Blended learning trong dạy - học học phần văn học nước ngoài : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Nguyễn Thị Thu Giang, Thái Chương. Nguyễn, Thị Thu Giang. An Giang : Đại học An Giang, 2022 807/Gi106
14 Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh vào dạy - học ngữ pháp Tiếng việt cho học sinh Khmer cấp trung học cơ sở tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Nguyễn Thị Xuân Mai, Tôn Thị Tuyết Oanh, Mai Thị Vân. Nguyễn, Thị Xuân Mai. An Giang : Đại học An Giang, 2022. 807/M103
15 Con người minh triết trong Văn học Việt Nam thế kỷ X-XV : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam ; Mã số: 8220121 / Huỳnh Thị Cam ; PGS.TS.  Nguyễn Kim Châu (Hướng dẫn khoa học). Huỳnh, Thị Cam. Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2022. 895.922/C104