Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing vừa bổ sung vào kho Tài nguyên nội sinh.

Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Số phân loại
1 Tìm hiểu vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Phạm Thị Thanh Bình ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Thanh Bình. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/B312 
2 Tìm hiểu về vị trí nhân viên bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Angimex :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thùy Dương ; ThS. Nguyễn Văn Phúc (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thùy Dương. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/D561 
3 Tìm hiểu vị trí nhân viên tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB BANK) - Phòng giao dịch Chợ Mới :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Võ Thị Thùy Dương ; ThS. Lê Phương Dung (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thị Thùy Dương. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/D561 
4 Tìm hiểu vị trí tư vấn viên Bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Manulife Việt Nam - chi nhánh Long Xuyên :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Nhựt Hải ; ThS. Đoàn Quốc Bảo (giảng viên hướng dẫn). Lê, Nhựt Hải. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/H103 
5 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại cơ sở văn phòng Phẩm Thủy Tiên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Thúy Hằng ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Thúy Hằng An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/H116 
6 Tìm hiểu vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân về hoạt động cho vay xây dựng và sửa chữa nhà tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh An Giang  :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Ngọc Hân ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Ngọc Hân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/H121 
7 Tìm hiểu Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nhân viên vận hành ca tại nhà hàng Manwah Nguyễn Kim An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trương Thị Trúc Hoa ; ThS. Nguyễn Văn Phúc (giảng viên hướng dẫn). Trương, Thị Trúc Hoa An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/H401 
8 Nhân viên Marketing tại công ty TNHH Angimex Furious : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Bích Huyền ; ThS. Lưu Thị Thái Tâm (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Bích Huyền An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/H527
9 Tìm hiểu vị trí của nhân viên Marketing online tại công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Thị Hiếu Kiên ; ThS. Nguyễn Thị Tiểu Loan (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Hiếu Kiên An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/K305 
10 Vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân tìm hiểu về thẻ tín dụng quốc tế tại Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam - chi nhánh An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Ngọc Lành ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Trần, Ngọc Lành. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/L107 
11 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại chi nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart Châu Đốc : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Huyền Mi ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Trần, Huyền Mi An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/M300 
12 Thực tập vị trí nhân viên Digital Marketing tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Gia Phát - Cần Thơ : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Phước Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Lê, Phước Ngân An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Ng121 
13 Tìm hiểu vị trí chuyên viên tư vấn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín - Phòng giao dịch Phú Hòa An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Thị Ngọc Ngân ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Ngọc Ngân An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Ng121 
14 Tìm hiểu vị trí chuyên viên tư vấn và dịch vụ thẻ Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Dương Thị Kim Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Dương, Thị Kim Ngân An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Ng121 
15 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng cá nhân - Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - PGD Chợ Mới : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Hạnh Nguyên ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Hạnh Nguyên An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Ng527 
16 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Long Xuyên :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Phạm Thị Yến Nhi ; ThS. Lê Phương Dung (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Yến Nhi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Nh300 
17 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại TP. Long Xuyên :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Ngọc Diệp ; ThS. Lê Phương Dung (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Ngọc Diệp. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Nh307 
18 Tìm hiểu vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - PGD Chợ Mới  :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Phan Thị Kiều Oanh ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Phan, Thị Kiều Oanh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/O408 
19 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại công ty TNHH phân bón Ba Mùa : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Ngô Thị Cẩm Quỳnh ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Ngô, Thị Cẩm Quỳnh An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Qu531 
20 Tìm hiểu vị trí nhân viên Customer Relationship tại Công ty TNHH Angimex Furious :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Dương Hoàng Tỷ ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Dương, Hoàng Tỷ. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/T600 
21 Tìm hiểu vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - PGD Long Xuyên (MSB) : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Dương Bảo Thanh ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Dương, Bảo Thanh An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Th107 
22 Nhân viên bán hàng tại Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam chi nhánh An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Ngọc Thảo ; ThS. Đoàn Vinh Thăng (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Ngọc Thảo. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Th108 
23 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH một thành viên Thương Mại và Sản Xuất Phân Bón Thuận Mùa : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Ngọc Thuận ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Ngọc Thuận An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Th502 
24 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH Angimex Furious : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Kim Thư ; ThS. Huỳnh Phú Thịnh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Kim Thư An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Th550 
25 Tìm hiểu vị trí nhân viên tín dụng và hoạt động cho vay mua ô tô kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh An Giang  :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Phạm Minh Thư ; ThS. Lê Phương Dung (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Minh Thư. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Th550 
26 Tìm hiểu vị trí chuyên viên xúc tiến du lịch tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Xuân Trang ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Xuân Trang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Tr106 
27 Tìm hiểu về sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Võ Hoàng Bảo Trân ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Võ, Hoàng Bảo Trân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Tr121 
28 Tìm hiểu vị trí nhân viên tiếp tân tại Công ty TNHH Nhà Hàng khách sạn Châu Phố : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Quách Vương Tố Trân ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Quách, Vương Tố Trân An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/Tr121 
29 Tìm hiểu vị trí nhân viên tư vấn bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh Óc Eo - An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Kiều Trinh ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Kiều Trinh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/Tr312 
30 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên vật liệu xây dựng Vạn Đại Phát : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Đoàn Thảo Vy ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Đoàn, Thảo Vy An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022 MAR-DH19MK/V600