Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường. Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Số phân loại
1 Khảo sát quy trình sản xuất thuốc của công ty dược phẩm Agimexpharm :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học / Văng Thị Kim Anh...[và những người khác] ; ThS. Võ Thị Dao Chi hướng dẫn...  [và những người khác]. Văng, Thị Kim Anh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTHH-DH19KH/A107 
2 Quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng nhũ tương (EC) :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học / Lăng Triết Khang...[và những người khác] ; Ks. Dương Hoàng Thương [hướng dẫn]. Lăng, Triết Khang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTHH-DH19KH/Kh106 
3 Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất gạch men tại công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Hoàng Gia :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học / Lương Thị Hạnh Nhi...[và những người khác] ; ThS. Võ Thị Dao Chi, Trần Thị Mỹ Thu [giảng viên hướng dẩn]. Lương, Thị Hạnh Nhi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTHH-DH19KH/Nh300 
4 Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học / Ngô Trọng Tín ; Ks. Dương Hoàng Thương [giảng viên hướng dẩn]. Ngô, Trọng Tín. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTHH-DH19KH/T311 
5 Khảo sát quy trình sản xuất mỹ phẩm của công ty TNHH sản xuất XNK Mỹ phẩm Winlab Ba Xuyên :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học / Huỳnh Quang Thiện, Trần Thị Kim Giàu ; ThS. Võ Thị Dao Chi hướng dẫn...  [và những người khác]. Huỳnh, Quang Thiện. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTHH-DH19KH/Th305 
6 Tìm hiểu về quy trình vận hành của nhà máy nước Phú Mỹ - Xí nghiệp điện nước Phú Tân :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Trương Kiều Anh ; ThS. Phan Phước Toàn , Lê Thị Bích Tuyền (giảng viên hướng dẫn). Trương, Kiều Anh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/A107 
7 Tìm hiểu quá trình thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước thải xưởng Mỹ Trang :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Thị Việt Phi ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm, Phan Thị Thùy Mỹ Loan (giảng viên hướng dẫn). Trần, Tiến Dũng. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/ D513 
8 Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt kênh rạch nội đồng khu vực huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đợt tháng 03 giai đoạn 2020-2022 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Văn Châu Giang ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (giảng viên hướng dẫn). Lê, Văn Châu Giang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/Gi106 
9 Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt tác động đô thị khu vực thành phố Long Xuyên - huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang đợt tháng 03 giai đoạn 2020-2022 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Thị Việt Phi ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm, Phan Thị Thùy Mỹ Loan (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Việt Phi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/Ph300 
10 Tìm hiểu qui trình công nghệ xử lý nước cấp ở nhà máy xử lý nước Bình Đức :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Trần Ngọc Thảo ; ThS. Nguyễn Thanh Hùng, Đinh Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn). Trần, Ngọc Thảo. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/Th108 
11 Quy trình vận hành và chất lượng nước của nhà máy nước Bình Đức :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phan Thị Bích Trâm ; ThS. Nguyễn Thanh Hùng, Đinh Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn). Phan, Thị Bích Trâm. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/Tr120 
12 Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực sông hậu trên địa bàn tỉnh An Giang đợt tháng 03 giai đoạn 2020-2022 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Đặng Huyền Trân ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm, Hồ Thị Mộng Tuyền (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Đặng Huyền Trân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/Tr121 
13 Khảo sát và đánh giá chất lượng nước mặt khu vực sông tiền trên địa bàn tỉnh An Giang đợt tháng 03 giai đoạn 2020-2022 :  Thực tập cuối khóa Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Thị Tường Vi ; ThS. Phan Phước Toàn , Hồ Thị Mộng Tuyền (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Tường Vi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. CNKTMT-DH19MT/V300