Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing. Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin xuất bản Ký hiệu xếp giá
1 Tìm hiểu vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Phòng giao dịch Chợ Mới :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Ngọc Vân Anh ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Ngọc Vân Anh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ A107 2022
2 Tìm hiểu vị trí tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây Dựng : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Mai Hoàng Bảo ; ThS. Trần Minh Hiếu (giảng viên hướng dẫn). Mai, Hoàng Bảo An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ B108 2022
3 Tìm hiểu về vị trí chuyên viên Marketing tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Bân :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Nguyễn Phương Châm ; Ths. Đoàn Quốc Bảo (giảng viên hướng dẫn). Lê, Nguyễn Phương Châm. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Ch120 2022
4 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại VNPT - Vinaphone Tri Tôn :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lý Thị Ngọc Duyên ; ThS. Đoàn Quốc Bảo (giảng viên hướng dẫn). Lý, Thị Ngọc Duyên. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ D527 2022
5 Tìm hiểu vị trí nhân viên Logistics tại công ty trách nhiệm hữu hạn IBS Implant Việt Nam : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Ngọc Giàu ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Ngọc Giàu An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Gi111 2022
6 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lý Ngọc Hà ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Lý, Ngọc Hà An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H100 2022
7 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Thiết bị điện Nhã Phương :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Huỳnh Thị Kim Hạnh ; ThS. Nguyễn Văn Phúc (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Thị Kim Hạnh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ H107 2022
8 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing Online tại Công ty Nhơn Mỹ từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Hồ Thị Ngọc Thảo ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Hồ, Thị Ngọc Thảo. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ H108 2022
9 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Tư vấn và Đào tạo Isee : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trương Thiện Gia Hào ; ThS. Phạm Bảo Thạch (giảng viên hướng dẫn). Trương, Thiện Gia Hào An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H108 2022
10 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Huệ : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Gia Hân ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Gia Hân An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H121 2022
11 Thực tập ở vị trí nhân viên kinh doanh tại công ty Cổ phần Truyền thông Sharks Media : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Trung Hậu ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Trung Hậu An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H125 2022
12 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng đối với đối tượng đại học và sau đại học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Khai Trí :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing /  Võ Thị Kim Hồng ; ThS. Phạm Bảo Thạch (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thị Kim Hồng. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ H455 2022
13 Tìm hiểu vị trí chuyên viên tư vấn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Thị Hồng Huệ ; ThS. Trần Thị Tuyết Nhi (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Hồng Huệ An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H507 2022
14 Tìm hiểu vị trí nhân viên lên ý tưởng Content Marketing online tại Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Trung Hưng ; ThS. Nguyễn Thị Tiểu Loan (giảng viên hướng dẫn). Trần, Trung Hưng An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ H556 2022
15 Thực tập vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Ngọc Liên ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Ngọc Liên An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ L305 2022
16 Thực tập tại vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại Công ty Head Honda Trung Trang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Thiều Thị Xuân Mai ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Thiều, Thị Xuân Mai An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ M103 2022
17 Tìm hiểu vị trí chuyên viên kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Angimex :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Tuyết Minh ; ThS. Nguyễn Văn Phúc (giảng viên hướng dẫn). Lê, Tuyết Minh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ M312 2022
18 Tìm hiểu vị trí nhân viên bán hàng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Hoàng Kim Diệp : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Nga ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Nga An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Ng100 2022
19 Nhân viên tư vấn tuyển sinh tại hệ thống giáo dục và đào tạo Khai Trí : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Hồ Thị Mỹ Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Hồ, Thị Mỹ Ngọc An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Ng461 2022
20 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM và SX Phân bón Thuận Mùa :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Đặng Hữu Nhân ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Đặng, Hữu Nhân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Nh121 2022
21 Vị trí chuyên viên chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội phòng giao dịch Chợ Mới; tìm hiểu về thẻ tín dụng quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân Đội :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Yến Nhi ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Yến Nhi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Nh300 2022
22 Tìm hiểu vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Angimex Furious :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Chế Thị Thiên Nhi ; ThS. Huỳnh Phú Thịnh (giảng viên hướng dẫn). Chế, Thị Thiên Nhi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Nh300 2022
23 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại Công ty TNHH Phân bón Ba Mùa :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; ThS. Lê Phương Dung (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Huỳnh Như. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Nh300 2022
24 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại công ty TNHH tư vấn và đào tạo ISEE : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Hà Tuyết Nhung ; ThS. Nguyễn Thị Tiểu Loan (giảng viên hướng dẫn). Hà, Tuyết Nhung An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Nh513 2022
25 Tìm hiểu vị trí nhân viên Content Marketing tại cửa hàng quần áo thời trang Gờ Store - thành phố Long Xuyên, An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Huỳnh Như. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Nh550 2022
26 Tìm Hiểu Vị Trí Nhân Viên Marketing Tại Nhà Phân Phối Điện, Nhựa Gia Dụng Ngọc Trai :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Bảo Quỳnh ; TS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Trần, Bảo Quỳnh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Q531 2022
27 Tìm hiểu vị trí nhân viên Marketing tại công ty TNHH Thiện Lan : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Trần Thị Diễm Quyên ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). Trần, Thị Diễm Quyên An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Qu527 2022
28 Tìm hiểu sản phẩm cho vay theo hạn mức tín dụng của vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PV Combank) phòng giao dịch Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Huỳnh Minh Tuấn ; ThS. Huỳnh Phú Thịnh (giảng viên hướng dẫn). Huỳnh, Minh Tuấn An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ T502 2022
29 Tìm hiểu hoạt động của vị trí nhân viên Marketing Online về mảng thiết kế website trên sàn TMĐT LUU của Công ty Nhơn Mỹ từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Võ Thị Thanh Tuyền ; ThS. Trần Thị Mỹ Phương (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thị Thanh Tuyền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ T527 2022
30 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh - Marketing tại Trung tâm kinh doanh VNPT An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn Thị Thanh Thúy ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Thanh Thúy. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Th523 2022
31 Thực tập vị trí nhân viên Marketing tại Công ty TNHH Picom Việt Nam văn phòng đại diện An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lê Thị Ngọc Thùy ; ThS. Nguyễn Thị Phượng (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Ngọc Thùy An Giang : Trường Đại học An Giang, 2022. MAR-DH19MK/ Th523 2022
32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh An Giang; tìm hiểu về tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Nguyễn, Thị Thùy Trang ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Thùy Trang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Tr106 2022
33 Tìm hiểu vị trí nhân viên kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / La Ngọc Huyền Trân ; ThS. Lê Thị Ngọc Tiền (giảng viên hướng dẫn). La, Ngọc Huyền Trân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ Tr121 2022
34 Vị trí thực tập nhân viên Sale - Marketing tại doanh nghiệp TN IP Phả :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Marketing / Lưu Trần Bảo Uyên ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn). Lưu, Trần Bảo Uyên. An Giang : Đại học An Giang , 2022. MAR-DH19MK/ U527 2022