Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán. Tài liệu trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Ký hiệu xếp giá
1 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH MTV Camera ND : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Lại Ngọc Vân Anh ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Lại, Ngọc Vân Anh An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/A107 
2 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hitech :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Ngân Bình ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Ngân Bình. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/B312 
3 Kế toán các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Bình : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Lâm Thị Tố Bình ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn). Lâm, Thị Tố Bình An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/B312 
4 Kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp Tư nhân Xăng dầu Tuấn Lộc : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phạm Thị Anh Đào ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Anh Đào An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Đ108 
5 Kế toán các khoản thu - chi tại Trường Mẫu giáo Anh Đào :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Mỹ Duyên ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Mỹ Duyên. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/D527 
6 Kế toán hàng tồn kho tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duy Môtô :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Đức ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Đức. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Đ550 
7 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM&DV Hồng Tuyền Phát :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phạm Thị Cẩm HIền ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Cẩm HIền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/H305 
8 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Tiền Hồ :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Huyền ; ThS. Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Huyền. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/H527 
9 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Tiên Châu Thành :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phạm Thu khang ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thu khang. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Kh106 
10 Kế toán mua phụ tùng, phụ kiện tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô Phúc Anh :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Huỳnh Lê ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Huỳnh Lê. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/L250 
11 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thanh Long Long Xuyên :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Đoàn Thị Gia Linh ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Đoàn, Thị Gia Linh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/L312 
12 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Thế Quân :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phan Thị Thúy Linh ; ThS. Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn). Phan, Thị Thúy Linh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/L312 
13 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Trương Thị Ngọc Linh ; ThS. Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn). Trương, Thị Ngọc Linh. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/L312 
14 Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Bùi Thị Kim Lợi ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Bùi, Thị Kim Lợi An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/L462 
15 Kế toán doanh thu tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vạn Lợi Châu Thành : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Châu Minh Luân ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn). Châu, Minh Luân An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/L502 
16 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Angimex Furious :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Võ Thị Trúc Ly ; ThS. Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn). Võ, Thị Trúc Ly. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/L600 
17 Kế toán phải thu khách hàng và phải trả người bán tại Công ty TNHH Dịch vụ kho vận Lộc Trời :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Lâm Thị Thảo Ngân ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn). Lâm, Thị Thảo Ngân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Ng121 
18 Kế toán mua hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Lợi :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Thanh Ngân ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Thanh Ngân. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Ng121 
19 Vị trí kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sản xuất Tú Linh :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Trần Cao Minh Ngọc ; TS. Đặng Hùng Vũ (giảng viên hướng dẫn). Trần, Cao Minh Ngọc. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Ng419 
20 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Phúc Nội Thất :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phạm Thị Ngọc Nhi ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Ngọc Nhi. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Nh300 
21 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Lê Huỳnh Như ; ThS. Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn). Lê, Huỳnh Như An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Nh550 
22 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Điện nước huyện Tịnh Biên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Tú Oanh ; ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Tú Oanh An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/O408 
23 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Năm Đậy : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Tô Thị Thái Quyên ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Tô, Thị Thái Quyên An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Qu527 
24 Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phạm Thị Thúy Quỳnh ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn). Phạm, Thị Thúy Quỳnh An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Qu531 
25 Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Châu Thị Thanh Tuyền ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn). Châu, Thị Thanh Tuyền An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/T527 
26 Kế toán thu - chi tại Bưu điện Tri Tôn :  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Lê Thị Kim Thuận ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn). Lê, Thị Kim Thuận. An Giang : Đại học An Giang , 2022. KT-DH19KT/Th502 
27 Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Minh Thư ; ThS. Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Minh Thư An Giang : Đại học An Giang, 2022 KT-DH19KT/Th550 
28 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Thành : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Hoài Thương ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Hoài Thương An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Th561 
29 Kế toán quản lí nguồn thu, chi tại Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Nguyễn Thị Ngọc Trâm ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Nguyễn, Thị Ngọc Trâm An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Tr120 
30 Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Phân Bón Hoàng Lâm : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Đỗ Thị Thanh Trúc ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn). Đỗ, Thị Thanh Trúc An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/Tr506 
31 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Cần Thơ Pharma : Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán / Phan Thị Kim Vàng ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn). Phan, Thị Kim Vàng An Giang : Đại học An Giang, 2022. KT-DH19KT/V106