Thư viện giới thiệu danh mục sách tặng tháng 3/2023, thân mời bạn đọc đến tầng 3 tham khảo!

STT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Số phân loại
1 Muôn kiếp nhân sinh. T.2 = Many lives - many times / Nguyên Phong. Nguyên Phong, 1950- TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. 128/Ph431-T2 
2 Sức mạnh của hiện tại = The power of now / Eckhart Tolle ; Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Thúy, Đỗ Tâm Tuy dịch. Tolle, Eckhart. TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. 204.4/T651 
3 Trò chuyện với vĩ nhân = Meetings with remarkable people / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. Osho. Hà Nội : Dân trí, 2021. 210/O81 
4 Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền. T.1 / Vô Thường. Vô Thường. Hà Nội : Hồng Đức, 2022. 294.3444/Th561-T1 
5 Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa. Nguyễn, Xuân Nghĩa. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012. 300.72/Ngh301 
6 Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch. Coulon, Alain. Hà Nội : Tri thức, 2018. 301.01/C855 
7 Đa dạng văn hóa trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam / Trần Quốc Hùng. Trần, Quốc Hùng. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 306.09597/H513 
8 Sống cùng nước / Trương Chí Hùng. Trương, Chí Hùng. Hà Nội : Kim Đồng, 2023. 306.095978/H513 
9 Văn hóa giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 : sách chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai. Nguyễn, Hoa Mai. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 306.4309597/M103 
10 Sổ tay tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.   An Giang : [k.nxb], 2023. 324.2597075/S450 
11 Lớp học kinh doanh cho nông dân Việt Nam : sổ tay tập huấn và sách bài tập.   Hà Nội : Hồng Đức, 2022. 338.1/L466 
12 Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.   Hà Nội : Tài chính, 2022. 343.597034/Ch312 
13 Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.   Hà Nội : Tài chính, 2022. 343.597034/H250 
14 Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông.   Hà Nội : Tài chính, 2022. 343.597083/C460 
15 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 : sổ tay hướng dẫn áp dụng / Nguyễn Hoàng Em. Nguyễn, Hoàng Em. Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 363.192/E202 
16 Những năng động kinh tế-xã hội ở vùng biên giới Việt-Trung từ 1990 đến nay / Tạ Thị Tâm. Tạ, Thị Tâm. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 381.1/T120 
17 Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng Sông Hồng hiện nay / Hoàng Thị Lan ... [và những người khác]. Hoàng, Thị Lan, chủ biên. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 398.4109597/T311 
18 Truyện thơ Thái ở Việt Nam : đặc điểm thi pháp của thể loại / Lê Thị Hiền. Lê, Thị Hiền, TS. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 398.809597/H305 
19 Lược sử vật lý lượng tử - Chúa có gieo xúc xắc cho bạn? / Tào Thiên Nguyên ; Nguyễn Thanh Hương dịch. Tào, Thiên Nguyên. Hà Nội : Thanh niên, 2021. 539/Ng527 
20 Nhân tố Enzyme. T.1, Phương thức sống lành mạnh / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. Shinya, Hiromi. Hà Nội : Thế giới, 2019. 612.0151/S555 
21 AstraZeneca : câu chuyện về cuộc đua phát triển vắc-xin chống Covid-19 của các nhà khoa học Oxford / Sarah Gilbert, Catherine Green ; Thanh Loan, Hải Minh, Chí Dũng dịch. Gilbert, Sarah. Hà Nội : Thế giới, 2021. 615.372/G464 
22 Gen : lịch sử và tương lai của nhân loại / Siddhartha Mukherjee ; Bùi Thanh Châu dịch. Mukherjee, Siddhartha. Hà Nội : Dân trí, 2020. 616.042/M941 
23 Lịch sử ung thư : hoàng đế của bách bệnh / Siddhartha Mukherjee ; Nguyễn Duy Sinh dịch ; Minh An hiệu đính. Mukherjee, Siddhartha. Hà Nội : Dân trí, 2019. 616.994009/M941 
24 Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn. Phạm,Thu Hằng, TS. Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 630/H116 
25 Bắt đầu với câu hỏi tại sao : nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh / Simon Sinek ; Hoàng Việt dịch. Sinek, Simon. Hà Nội : Công thương, 2022. 658.4092/S615 
26 Nhà giả kim / Paulo Coelho ; Lê Chu Cầu dịch ; Thanh Vũ minh họa. Coelho, Paulo. Hà Nội : Hội Nhà văn, 2019. 869.3/C672