NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đây là loại sách chuyên khảo, gồm 17 chương, chia làm 3 phần:

Phần I: Mô tả các nguyên lý của mô hình toán để trang bị cho độc giả những kiến thức cơ bản về mô hình và sự mô phỏng; khái niệm về hệ thống và những đặc tính chung nhất của nó về qui trình mô phỏng, thiết kế, đánh giá và ứng dụng mô hình: Các phương pháp chuyển đổi từ vấn đề cần nghiên cứu sang các mối quan hệ nhân quả, vòng lặp và lưu đồ. Các trình tự kế tiếp cho thiết kế, sử dụng mô hình; Nguyên lý mô hình dạng động trên cơ sở thiết kế lưu đồ thẩm định và ý nghĩa của phân tích độ nhạy.

Phần II: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ hữu ích và rất tiến bộ cho việc thiết kế mô hình

Phần III: “Hệ thống hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghịêp”(DSSAT). Đây là phần mềm mạnh nhất về mô phỏng cho cây trồng và biến đổi của một số tính chất đất, được sử dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay.

 

Thông qua bài tập mẫu, độc giả được hướng dẫn từng bước:
- Việc nhập dữ liệu, xây dựng các tập tin cần thiết, vận hành mô hình & thao tác với kết quả mô phỏng;
- Trình bày kết quả nghiên cứu qua sử dụng DSSAT mô phỏng cho các cây trồng chính được canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long: Lúa, Mía, bắp, đậu nành;
- Các biến đổi về N trong đất, cây và tác động của luân canh dài hạn cũng như vấn đề quản lý tài nguyên đất nông nghiệp thông qua kết nối GIS;
- Sử dụng MarkSim - phần mềm tạo dữ liệu thời tiết có thể sử dụng trong vận hành Stells;
- Đánh giá những tiến bộ trên thế giới trong ứng dụng mô hình toán về quản lý cây trồng.
Phần phụ chương gồm một số thuật ngữ chuyên ngành; Một số mô hình mô phỏng sử dụng trong nông nghiệp và môi trường; Mã sử dụng dụng trong phần mềm DSSAT.
Quyển sách chuyên khảo này sẽ giúp ích cho các nhà khoa học và khuyến nông có cơ sở trong khuyến cáo và ứng dụng thực tiễn những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu, gop phần nâng cao tình hiệu quả và bền vững trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Tài liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và học viên sau đại học của nhiều ngành: Sinh học, Trồng trọt, Nông học, Khoa học đất và Môi trường.
Tài liệu hiện có tại Thư viện trường Đại học An Giang.
Nơi lưu trữ: Kho Mượn đọc.
Số phân loại: 519/H556

500 MẪU BỨC THƯ PHÁP LÝ THƯƠNG MẠI, KINH DOANH
(SONG NGỮ  ANH – VIỆT)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHỈ ĐẠO CHỦ YẾU
Cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
I.Cấu trúc bức thư thương mại
II. 500 mẫu các bức thư pháp lý thương mại
III. Những quy định mới của Nhà nước trong hoạt    động thương mại.

Nội dung sách được biên soạn, lựa chọn, sắp xếp một cách khoa học, bao gồm 500 mẫu thư (song ngữ Anh – việt) được tuyển chọn phục vụ cho các giai đoạn khác nhau trong giao dịch, kinh doanh quốc tế như: thư bán hàng, thư báo giá, thư đặt hàng, thư khiếu nại, thư từ trong quá trình thực hiện đơn hàng và hợp đồng, thư khiếu nại, thư trong thanh toán quốc tế, thư thỏa thuận....

Ngoài ra còn có những mẫu thư thiện ý như: thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư giới thiệu, giấy mời và các loại thư cá nhân khác liên quan đến vấn đề nhân sự.
Bên cạnh đó, sách còn cập nhật thêm các văn bản mới của CP và các Bộ ngành trong giao dịch thương mại như:, TT số 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hoá; TT số 15/2008/TT-BCT ngày 02-12-2008 hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; QĐ số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17-11-2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại; QĐ số 37/2008/QĐ-BCT ngày 15-10-2008 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử…

Tài liệu hiện có tại Thư viện trường Đại học An Giang.
Nơi lưu trữ: Kho Mượn đọc.
Số phân loại: 346.07/N114