Giờ học đảo ngược là phương pháp ngày càng được đón nhận rộng rãi và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là một phương pháp sư phạm, trong đó hướng dẫn trực tiếp chuyển từ không gian học tập nhóm sang không gian học tập cá nhân, không gian nhóm được chuyển thành môi trường học tập tương tác tích cực, khi người dạy hướng dẫn người học áp dụng các khái niệm và tham gia sáng tạo các vấn đề liên quan đến nội dung bài học. Phương pháp này giúp người học có thêm sự hứng thú trong việc tìm hiểu bài, phát huy các kĩ năng, đồng thời cho phép người dạy có thêm thời gian để củng cố kiến thức, đi sâu hơn vào nội dung bài học.

The simple act of writing things down is very healing and a massive stress release. When you are realistic about your determination and commitment to reach your goals, life seems to make much more sense. 

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề Web-GIS" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Cybersecurity" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề “Computer programmer" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Software Engineering/Programming and Operating Systems" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề môi trường vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về nhân vật lịch sử Việt Nam thuộc CSDL sách điện tử tiếng Việt của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây
 Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới bổ sung của nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. Sách được trưng bày tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tài liệu chủ đề "Information Systems Applications (incl. Internet)" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!