Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề “Advanced math thuộc các cơ sở dữ liệu.

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Social Sciences” thuộc cơ sở dữ liệu SpringerLink, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Tuyển tập Tạp chí nghiên cứu Văn học (1960 – 2020) là bộ sách gồm 250 bài viết được tuyển chọn từ 10,000 công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học trong khoảng thời gian từ 1960 – 2020.

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề "Higher Educationvừa xuất bản trên CSDL SpringerLink, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Computer Science" vừa xuất bản trên CSDL SpringerLink, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới bổ sung ngành Luật. Sách được trưng bày tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Quyển sách với tựa đề “Organic: Australia-Vietnam” là sản phẩm được tạo thành từ Chương trình thí điểm Tài trợ Cam kết Tăng cường Kinh tế giữa Australia và Việt Nam (AVEG) do các đóng góp biên dịch và biên tập từ các chuyên gia giảng dạy từng buổi học và đội ngũ chuyên gia của Mekong Organics. Sách được biên tập dựa trên thông tin từ bài giảng trực tuyến của chuyên gia nhằm cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của cá nhân đến học viên và quý bạn nhà nông đã, đang và sẽ thực hành sản xuất, chứng nhận và thương mại nông sản phẩm hữu cơ. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Environmental Engineering/Biotechnologyvừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!