Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Life Skills Education for Youthvừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook chủ đề Civilization, Oriental" thuộc cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM. 

  • Truy cập: https://www.vnulib.edu.vn/=> Chọn "Tìm"
  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Special Topics in Information Technology" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Information and Communication Technologies in Tourism 2022" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Sublinear Computation Paradigm" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Energy Transition and Energy Democracy in East Asiavừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách "Lực lượng vũ trang nhân dân An Giang - 30 năm kháng chiến 1945-1975" do Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang làm tác giả, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Root, Tuber and Banana Food System Innovations" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quyển sách "Fundamental Approaches to Software Engineering" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

 

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các tạp chí chuyên ngành tháng 3+4/2022, mời quý bạn đọc đến kho Báo - Tạp chí (tầng 4) tham khảo!