Bạn đọc có thể liên hệ tầng 3 - Thư viện để mượn tài liệu

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề “International economics" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

 

Modern Indices for International Economic Diplomacy

Vincent CharlesProf. Ali Emrouznejad (2022)

Cuốn sách này dành tặng cho những ai có thị lực tốt nhưng không nhìn thấy được bản chất sự việc bằng đôi mắt của mình."Tác giả Allan và Barbara Pease là hai chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực giao tế nhân sự và ngôn ngữ cơ thể. Qua "Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Ngôn Ngữ Cơ Thể" này, bạn sẽ được cung cấp những điều cần thiết để có thể nhận biết các cảm nghĩ mà người khác đang cố giấu. Theo cách đơn giản nhất, các tác giả đã hướng dẫn khá toàn diện những vấn đề:

Giờ học đảo ngược là phương pháp ngày càng được đón nhận rộng rãi và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là một phương pháp sư phạm, trong đó hướng dẫn trực tiếp chuyển từ không gian học tập nhóm sang không gian học tập cá nhân, không gian nhóm được chuyển thành môi trường học tập tương tác tích cực, khi người dạy hướng dẫn người học áp dụng các khái niệm và tham gia sáng tạo các vấn đề liên quan đến nội dung bài học. Phương pháp này giúp người học có thêm sự hứng thú trong việc tìm hiểu bài, phát huy các kĩ năng, đồng thời cho phép người dạy có thêm thời gian để củng cố kiến thức, đi sâu hơn vào nội dung bài học.

The simple act of writing things down is very healing and a massive stress release. When you are realistic about your determination and commitment to reach your goals, life seems to make much more sense. 

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề Web-GIS" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Cybersecurity" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Cybersecurity" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.
  • Truy cập: Tại đây

Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề “Computer programmer" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các ebook chủ đề "Software Engineering/Programming and Operating Systems" vừa xuất bản trên CSDL , thân mời bạn đọc cùng tham khảo!