Persuasive proposals and presentations: 24 lessons for writing winners   The publisher is McGraw-Hill Copyright date is 2005 Persuasive proposals and presentations: 24...

Journal of the American Oriental Society Volume 131 / Number 4 / October—December 2011 Articles MICHAEL R. DROMPP, The Lone Wolf in Inner Asia 515 JASON BIRCH, The Meaning of...

African Farming and food processing   Published by Alain Charles Publishing Ltd.. African Farming and Food Processing is a magazine "serving agriculture for 32 years"....

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 1/. Australian feminism : a companion / general editor, Barbara Caine ; editors, Moira Gatens ... [et al.]. - Melbourne : Oxford University Press,...

Financial Management Volume 40, Issue 3, Pages 525–818 (Fall 2011) Contents 1. Does Fair Value Reporting Affect Risk Management? International Survey Evidence (pages 525–551) Karl V....

  KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 1/. Đặc điểm địa chất và tiềm năng khoáng sản vùng nước sâu biển Đông / Nguyễn Thế Tiệp, ... [và những người khác] Lần 1. - Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ,...

The adventures of  Huckleberry Finn   Published by Oxford University Press. The adventures of  Huckleberry Finn is retold by Diane Mowat, illustrated by Paul Fisher...

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 1/. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN. Giáo trình Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut / Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Việt Hà. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011. - 386 tr....

50 bài học triết lý từ cuộc sống: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng NXB: Đồng Nai Năm xuất bản: 2011 Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có những mơ ước, những hoài bão to lớn. Thế...

The Bankerglobal financial intelligence since 1926   Published by The Financial Times Ltd. The Banker global financial intelligence since 1926, August 2011, Vol 161...